Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Κατάθεση αιτήσεων Τριτέκνων για δωρεάν διανομή τροφίμων

Το Σωματείο Γονέων και Κηδεμόνων Με Τρία Παιδιά Νομού Γρεβενών κάνει γνωστό στα μέλη του ότι θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα της δωρεάν διανομής προϊόντων παρέμβασης έτους 2013.

Σύμφωνα με την αριθμ. 279/23460/13 (ΦΕΚ 414 Β/22-2-2013) απόφαση του Υπουργείου …

Οικονομικών-εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαι­ούχων και φορέων εκπροσώπησης τους, του προγράμματος Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε.» σας γνωρίζουμε  τα κάτωθι:

 

Άρθρο 4

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 

Α. Κριτήριο επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων.

Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορ­φώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων και είναι:

1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.

2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.

II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύ­ζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.

III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ­ζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.

IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύ­ζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.

V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

 

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης  ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στηνΕλλάδα.                                                                                                                 Ως  εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

 

Τα  δικαιούχα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη   να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Σωματείο  μας, η οποία θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.      Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης.

2.      Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου  νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου .

3.      Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος . Σε περίπτωση  που ο δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από τη Δ.Ο.Υ..Επίσης  στην  περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1968, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9 , ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα.

4.      Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .

5.      Βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε περίπτωση  που το μεγαλύτερο τέκνο της οικογένειας είναι φοιτητής και δεν έχει συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας του.

6.      Βεβαίωση των αρμόδιων Αρχών σε περίπτωση που το μεγαλύτερο τέκνο της οικογένειας εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας του.

 

Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα τριτέκνου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3454/2006 και με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων σε επιμέρους διατάξεις, αποκτά ο γονέας ή οι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους γεννηθέντων, τα οποία είναι:

Άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23 έτος της ηλικίας τους ή

Φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25 ο έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών , όπου αυτό προβλέπεται.

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

 

Η ιδιότητα του τριτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αλλοδαπής αρχής.

 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από  7 Μαρτίου 1013 έως  29 Μαρτίου  στην οδό Λυκούργου 4, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 5.00 μ.μ.-7.00μ.μ.

 

Υπεύθυνες: Παπαηλία _Δασκαλοπούλου Βάια 24620-28325

                    Καρβουνίδου Μαρία                       24620-84248

 

ή μετά από επικοινωνία με τα μέλη του Σωματείου.

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

6973915489

ΚΑΡΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6974050872

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6944507191

ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

6970215827

ΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6973262411

                                                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

                                                                                    Η Πρόεδρος

                                                                    Ευτυχία Αναστασιάδου-Αναγνώστου