Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Στον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης πέντε νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 2.237.003,32 € προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών κατά την 26η συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε τη Πέμπτη 01 Νοεμβρίου 2018.

Πιο συγκεκριμένα, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δημοπρατηθούν τα εξής έργα:

1. “Κατασκευή δρόμου από Μικρό Σειρήνι έως Άγιο Γεώργιο μέσω Τ.Κ. Ελευθέρου”, προϋπολογισμού 1.488.203,32 € με ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 22/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

2. “ Έργα τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών του Δήμου Γρεβενών (έτους 2018)” προϋπολογισμού 200.000€ με ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 29/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Γρεβενών.

3. “Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Κρανιάς – Περιβολίου” προϋπολογισμού 74.400€ με ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 76/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Γρεβενών (Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).

4. “Συντήρηση αγροτικού Δικτύου Δήμου Γρεβενών” προϋπολογισμού 400.000€ με ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 79/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

5. “Κατασκευή και βελτίωση ποτιστρών του Δήμου” προϋπολογισμού 74.400€ με ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 100/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Γρεβενών (Φόρος Ζύθου).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δείτε ακόμα