Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΚΕΠΠΥΕΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

http://3.bp.blogspot.com/-vTeZt_4Q9rg/UQP_yzw-LyI/AAAAAAAAfBs/6azdTnd1RhE/s1600/trit2.jpg«Διακίνηση λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία ισχύει η αρχή της ελεύθερης διακίνησης, μεταξύ των μελών, για όλα τα προϊόντα. Στην περίπτωση όμως των λιπασμάτων και του πολλαπλασιαστικού υλικού ισχύουν όροι και,,,

προϋποθέσεις για τη διακίνηση τους που διέπονται από την εθνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα:

 

Α) Εισαγωγή λιπασμάτων με σκοπό την εμπορία τους επιτρέπεται:

  1. Από φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ειδική άδεια εμπορίας και η έδρα της επιχείρησης τους βρίσκεται στην Ελλάδα.
  2. Από φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα της επιχείρησής τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προηγουμένως έχουν λάβει έγγραφη βεβαίωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων μετά από αίτησή τους.
  3. Από μεμονωμένους παραγωγούς, άλλα μόνο για κάλυψη ιδίων αναγκών, με την υποχρέωση να ενημερώνουν αμέσως κατά την άφιξη του λιπάσματος και εγγράφως το ΚΕΠΠΥΕΛ της περιοχής τους (υποβάλλοντας και ορισμένα δικαιολογητικά), προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

 

Β) Εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού με σκοπό την εμπορία του επιτρέπεται:

  1. Μόνο από φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια εμπορίας  Πολλαπλασιαστικού Υλικού τύπου Α’.
  2. Από φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα της επιχείρησης τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προηγουμένως έχουν λάβει έγγραφη βεβαίωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μετά από αίτησή τους.
  3. Εισαγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (π.χ σπόροι αραβοσίτου)  για κάλυψη ιδίων αναγκών από μεμονωμένα πρόσωπα δεν επιτρέπεται, παρά μόνο για δοκιμαστική καλλιέργεια ή πειραματισμό, σε πολύ μικρές ποσότητες ανάλογα με το φυτικό είδος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

    

       Οτιδήποτε εκτός των ανωτέρω είναι παράνομο και τιμωρείται με ανάλογες κυρώσεις και αυστηρά πρόστιμα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

     

      Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ και στα κάτωθι τηλέφωνα:

               ΚΕΠΠΥΕΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ :   24620 76465          ΚΕΠΠΥΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ :24610 24594

ΚΕΠΠΥΕΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ :23860 23421         ΚΕΠΠΥΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: 24670 74170