Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 27 Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 1ο Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 2ου τριμήνου έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 2ο Έγκριση του 14ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 3ο Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο: “Βελτίωση αγροτικών δρόμων πρόσβασης προς κτηνοτροφικές μονάδες Τ.Κ. Φελλίου” στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) με το ποσό των 240.000,00€ και έγκριση του 15ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 4ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετού στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε.
Θέμα 5ο Έγκριση του προγράμματος του Β΄ Συνεδρίου Απανταχού Γρεβενιωτών και ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 6ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας του Δήμου Γρεβενών (έτους 2018)”
Θέμα 7ο Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση αγροτικών δρόμων πρόσβασης προς κτηνοτροφικές μονάδες Τ.Κ. Φελλίου”
Θέμα 8ο Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την συγκρότηση Συμβουλευτικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων περιοχής ευθύνης Δ/νσης Δασών Γρεβενών

Ειδικά Θέματα
Θέμα 9ο Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.), αναφορικά με την έγκριση της 2ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης