Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Η ΑΝ.ΔΗ.Γ. στον Εισαγγελέα (VIDEO)

Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΑΝΔΗΓ και Δήμαρχος Γρεβενών Δημοσθένης κουπτσίδης κατά παντός υπευθύνου και ζητά από την εισαγγελία να διερευνηθούν «τυχόν ποινικές ευθύνες για παρατυπίες ελλείψεις και όποια νομικά ζητήματα έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης».

Σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών «προκύπτουν σοβαρότατες λαθεμένες διαχειριστικές πράξεις και φορολογικές παραβάσεις, όπως:…

 

 

– Έλλειψη αποφάσεων του προγενέστερου ΔΣ και απουσία συμφωνητικών με εργολάβους για τη διαμόρφωση γραφείων για τη χρήση 2009.

– Απουσία αποφάσεων ΔΣ για αγορές μηχανημάτων – υλικών, ύψους 16.201,99 €

– Παντελής απουσία παραστατικών περιόδου 1.1.2010 έως 31.8.2010 για πληρωμές ποσού 57.307,58 €.

– Αναιτιολόγητες δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.

– Προγραμματικές συμβάσεις για εκτέλεση μελετών χιλιάδων ευρώ, με αποφάσεις ΔΣ κατόπιν εισήγησης του προέδρου και αποδοχή για απ’ ευθείες αναθέσεις οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της ανάθεσης.

– Αποφάσεις που εν τέλει δεν αναφέρουν πουθενά την επωνυμία των εταιριών των αναθέσεων.

– Αύξηση χρηματικών ποσών προγραμματικών χωρίς σύννομες προς τούτο ενέργειες.

Μετά τη μηνυτήρια αναφορά και της ΔΕΚΕΓ, που θα κατατεθεί στον Εισαγγελέα την επόμενη εβδομάδα, έχει ολοκληρωθεί η παρουσία του Δημάρχου Γρεβενών Δημοσθένη Κουπτσίδη, ως προέδρου στις δυο αυτές επιχειρήσεις του δήμου. Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Κουπτσίδη, το επόμενο διάστημα θα υποβάλλει την παραίτηση του.

 

******παραθέτουμε περίληψη της μηνυτήριας αναφοράς

 

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Δήμου Γρεβενών ΑΕ» και δ.τ. ΑΝΔΗΓ(Ανώνυμη Αναπτυξιακή Επιχείρηση ΟΤΑ), που εδρεύει στα Γρεβενά και εκπροσωπείται από το Δήμαρχο Γρεβενών Δημοσθένη Κουπτσίδη του Γερβασίου, Πρόεδρο και νόμιμο εκπρόσωπό του ΚΑΤΑ Παντός υπευθύνου/ων.

Σύμφωνα με την από 27.07.2011 απόφαση της εταιρίας, ανατέθηκε ο διαχειριστικός έλεγχος αυτής  για την πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση που διαρκεί από 1.09.2010 έως 21.12.2011 στην εταιρία «ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – Crowe Horwath». Την 27.10.2011 η ανωτέρω εταιρία, μας απέστειλε ενδιάμεση έκθεση ελέγχου που περιελάμβανε τα συμπεράσματα από τον έλεγχο της περιόδου από 1.09.2010 μέχρι 31.12.2010. Στη συνέχεια μας απέστειλε έκθεση ελέγχου με τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτή από το διενεργηθέντα έλεγχο της περιόδου από 1.1.2011 έως και την 31.12.2011.

Από την μελέτη της σχετικής ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ για την οικονομική διαχειριστική περίοδο 1.9.10 – 31.12.11, προκύπτουν σοβαρότατες λαθεμένες διαχειριστικές πράξεις και φορολογικές παραβάσεις, ήτοι εν συντομία:

1.- Έλλειψη αποφάσεων του προγενέστερου ΔΣ και απουσία συμφωνητικών με εργολάβους για τη διαμόρφωση γραφείων για τη χρήση 2009.

2.- Απουσία αποφάσεων ΔΣ για αγορές μηχανημάτων – υλικών, ύψους 16.201,99 €

3.- Παντελής απουσία παραστατικών περιόδου 1.1.2010 έως 31.8.2010 για πληρωμές ποσού 57.307,58 €.

4.- Αναιτιολόγητες δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.

5.- Προγραμματικές συμβάσεις για εκτέλεση μελετών χιλιάδων ευρώ, με αποφάσεις ΔΣ κατόπιν εισήγησης του προέδρου και αποδοχή για απ’ ευθείες αναθέσεις οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της ανάθεσης.

6.- Αποφάσεις που εν τέλει δεν αναφέρουν πουθενά την επωνυμία των εταιριών των αναθέσεων.

7.- Αύξηση χρηματικών ποσών προγραμματικών χωρίς σύννομες προς τούτο ενέργειες.

Συγκεκριμένα για τις προγραμματικές μελέτες διαπιστώθηκε από το ανωτέρω πόρισμα ότι:

Για την Προγραμματική Σύμβαση «Μελέτης αναπ. & Ψηφιακ. Βάσης Δεδομένων Δεσκάτης. Η οποία συνάφθηκε την 29.3.2010 μεταξύ της ΑΝΔΗΓ του Δήμου Δεσκάτης και της ΤΕΔΚ Ν. Γρεβενών. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ήταν 179.000,00€. Το ποσό που εισπράχθηκε στη χρήση αφορούσε την τελική αποπληρωμή της σύμβασης. Για την εκτέλεση της σύμβασης η ΑΝΔΗΓ με «απ΄ ευθείας ανάθεση» του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, ανέθεσε σε επιχείρηση την υλοποίηση του έργου έναντι του ποσού των 148.526,60 με ΦΠΑ. Γίνεται μνεία των ελεγκτών ότι από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ούτε στη σχετική απόφαση του ΔΣ, ούτε και στη σχετική εισήγηση του Προέδρου δεν αναφέρεται η εταιρία στην οποία ανατέθηκε η σύνταξη των ανωτέρω μελετών, ούτε και το ποσό της σύμβασης των μελετητών.

Κατά των ως άνω τρόπο,  με «απ΄ ευθείας ανάθεση» του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, πραγματοποιήθηκε και η προγραμματική σύμβαση ποσού 49.830,86 € για τις παρακάτω μελέτες: 1. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πολιτιστικού κέντρου Παλιουριάς Δεσκάτης, 2. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Δεσκάτης, και 3.- Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγ. Αθανασίου Δεσκάτης.

Επίσης, η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για την προγραμματική σύμβαση «Μελέτης οικιστικής ανάπλασης δημοτικών διαμερισμάτων δήμου Αγίου Κοσμά», ποσού 279.617,10 €, καθώς και την Προγραμματική σύμβαση «Μελέτης Δικτύων Αποχέτευσης Δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Αγίου Κοσμά», ποσού 459.356,17€. Οι ανωτέρω μελέτες δόθηκαν με απ΄ευθείες αναθέσεις, οι δε αμοιβές των μελετητών (σύμφωνα με την έκθεση) υπερβαίνουν τα όρια της απ’ ευθείας ανάθεσης. Τέλος, για την τελευταία δεν υπάρχει (σύμφωνα με την έκθεση) πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ.

Ακόμη, στην προγραμματική σύμβαση για την σύνταξη των παρακάτω μελετών: 1.- Μεταγραφή της πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Γρεβενών, 2.- Μελέτη ανάπλασης παραποτάμιων περιοχών Γρεβενίτη και Δοξανίτη, 3.- Μελέτη αξιοποίησης ανάδειξη περιοχή Βενέτικου, 4.- Μελέτη αναπλάσεων περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, εργατικών κατοικιών, Κισλά, Βαροσίου και Τσακάλια, 5.- Μελέτη ανάπλασης και οικιστικής αναβάθμισης Δημοτικών Διαμερισμάτων και 6.- Τοπογραφική αποτύπωση και υψομετρική ενημέρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων δημοτικών διαμερισμάτων ως υπόβαθρο για τη σύνταξη μελετών, με συνολικό προϋπολογισμό όλων 700.000€, η ανάθεση των μελετών έγινε με απ΄ευθείας ανάθεση μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου και απόφαση του ΔΣ της ΑΝΔΗΓ. Επίσης οι αμοιβές των μελετητών υπερβαίνουν τα όρια για την απ΄ευθείας ανάθεση και συνεπώς θα έπρεπε να διενεργηθεί διαγωνισμός.

Τέλος, για τις κατωτέρω μελέτες: 1.- Μελέτη διαμόρφωσης Λαϊκής Αγοράς και 2.- Μελέτη ανάδειξης και αξιοποίησης περιοχής «Καστρακίου», προϋπολογισμού 64.000 €, η ανάθεση των μελετών έγινε απ΄ευθείας μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου και απόφαση του ΔΣ της ΑΝΔΗΓ. Επίσης οι αμοιβές των μελετητών υπερβαίνουν τα όρια για την απ΄ευθείας ανάθεση και συνεπώς θα έπρεπε να διενεργηθεί διαγωνισμός.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ζητείται από τη εισαγγελία να  διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των ανωτέρω πράξεων – παραλείψεων παντός υπευθύνου – υπευθύνων προσώπου – προσώπων με ταυτόχρονο αίτημα (εφόσον προκύψουν ευθύνες) την ποινική δίωξη και τιμωρία αυτών.