Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Το Νοσοκομείο Γρεβενών δώρισε θερμοκοιτίδες στο Ιπποκράτειο και στο Νοσοκομείο Θήρας

Το Διοικητικό Συμβούλιο  του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, κατόπιν της  υπ΄αριθμ.:109η/2018 (ΑΔΑ:6Φ6Λ4690ΒΨ-ΩΩΡ) εγκριτικής Απόφασης της 12ης/26-04-2018 (θέμα 21ο ) τακτικής Συνεδρίασής  του,   δωρίζει ομόφωνα:   
 μία (1) θερμοκοιτίδα αυξημένης φροντίδας (Hill-Rom Air Shields ISOLETTE C2000, S/N:RJ09042), για τη κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  και 
 μία (1) θερμοκοιτίδα ( Drager, Τtransport Incubator 5400, S/N:8402926), κατάλληλη για αεροδιακομιδή, για τη κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας. 
 Η εν λόγω  Απόφαση, λήφθηκε μετά από αντίστοιχες θετικές  Γνωμοδοτήσεις  του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Γρεβενών, κατά την  7η/24-04-2018 (θέμα 3ο & 4ο ) Συνεδρίασή του. 
Η προμήθειά τους,  έγινε από το Νοσοκομείο το έτος 2001, στα πλαίσια  εξοπλισμού των νέων εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Γρεβενών, που λειτούργησε το έτος 2003. Οι συγκεκριμένες θερμοκοιτίδες, ήταν αχρησιμοποίητες.  
 Ειδικότερα, οι λόγοι διάθεσης αυτών: 
α) η παραμονή   θερμοκοιτίδας (για αεροδιακομιδές) στο Νοσοκομείο μας, κρίθηκε ως μη αναγκαία, λόγω ότι  οι τυχόν διακομιδές πραγματοποιούνται ταχύτερα οδικώς παρά αεροπορικώς, εξαιτίας της χρήσης της  Εγνατίας οδού και της χιλιομετρικής απόστασης από τα Νοσοκομεία, τα οποία δέχονται ανάλογα  περιστατικά. 
β) η θερμοκοιτίδα εντατικής φροντίδας νεογνών, δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί από  το Νοσοκομείο μας, δεδομένου απουσίας της   Εντατικής Μονάδας Νεογνών. 
Πιστεύουμε ότι, ο εξοπλισμός που υπάρχει στα Νοσοκομεία, ανεξαρτήτως του τρόπου χρηματοδότησης  της προμήθειάς τους, πρέπει να  υπηρετεί πρωτίστως τον πολίτη. Κάθε ευρώ που έχει δαπανηθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, επιβάλλεται  να είναι σεβαστό και  ανταποδοτικό. Το σύνολο των Υγειονομικών Μονάδων της χώρας, συνθέτει το Ενιαίο Σύστημα Υγείας  και η  οποιαδήποτε μεταξύ τους συνεργασία είναι αυτονόητη,  για την  καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και περαιτέρω την  προάσπιση του δημόσιου αγαθού της υγείας.  
Ευχή μας, οι θερμοκοιτίδες να βελτιώσουν της παρεχόμενες φροντίδες υγείας στους  συνανθρώπους μας. 
                                             
 
Ο Διοικητής]Γ. Ν. Γρεβενών 
Παντελής Αλεξιάδης