Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Νομοσχέδιο “Κλεισθένης Ι”

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 8η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 07 Μαΐου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Κατάθεση προς ψήφιση ψηφίσματος αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Νομοσχέδιο “Κλεισθένης Ι”, όπως κατατέθηκε από την Κ.Ε.Δ.Ε.

 Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης. 

       Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας απέστειλε στους Δημάρχους και στους Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων της χώρας το αριθμ. 1606/2-5-2018 έγγραφό της, με το οποίο προτείνει τη σύγκλιση Δημοτικών Συμβουλίων την Παρασκευή 4 Μαΐου και τη Δευτέρα 7 Μαΐου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλησης στο Δήμο Γρεβενών 5.927/3-5-2018.

       Για το νομοσχέδιο “Κλεισθένης Ι” που κατατίθεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να λάβουν γνώση άμεσα όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και να καταθέσουν τις απόψεις τους επ’ αυτού και του ψηφίσματος όπως συντάχθηκε από την Κ.Ε.Δ.Ε.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγον και χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η προθεσμία που δίνεται από την Κ.Ε.Δ.Ε. για σύγκληση των Δημοτικών Συμβουλίων, προκειμένου να κατατεθεί το ψήφισμα της προς ψήφιση από τα Δημοτικά Συμβούλια, είναι έως και την Δευτέρα 7 Μαΐου.  

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης