Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πολλαπλά τα προβλήματα στη Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών

Γρεβενά, 30/04/2018
          Προς
Το Διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών
 
Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ.,
Η οργάνωση και λειτουργία μιας επιχείρησης προϋποθέτει ικανότητα και διάθεση για προσφορά. Όταν μάλιστα μια επιχείρηση είναι Δημοτική τότε οι πολιτικές αποφάσεις  πρέπει να λαμβάνονται συλλογικά και σε συνεργασία με τεχνοκράτες.
Από το 2014 έως σήμερα έχω τοποθετηθεί πολλές  φορές  με έγγραφα και προτάσεις  στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών με συγκεκριμένες προτάσεις για την  οργάνωση  και λειτουργία της επιχείρησης.
Έχοντας γνώση του βεβαρημένου παρελθόντος της επιχείρησης, τα περισσότερα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσπαθήσαμε και εξακολουθούμε μέχρι σήμερα να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτή να ορθοποδήσει.
Προσωπικά έχω αναλάβει (χωρίς να έχω την υποχρέωση) τη μέριμνα σε πολλούς τομείς όσο αφορά την οργάνωση της επιχείρησης με προσωπικό κόστος σε χρόνο και απουσία από την επιχείρηση μου.
Σήμερα η Δ.Ε.Υ.Α.Γ  ευρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή στην πορεία της λειτουργίας της. 
Στην κρίσιμη αυτή συγκυρία έλαβε χώρα η μετακίνηση τριών στελεχών από τη ΔΕΥΑΓ μετά τη λήξη της  διετούς απόσπασής τους.
Τα συγκεκριμένα στελέχη ήταν  αποσπασμένα στη ΔΕΥΑΓ από  την Αναπτυξιακή ΑΝΔΗΓ του δήμου Γρεβενών. Έπειτα από ένα μαραθώνιο ανταλλαγής εγγράφων με την Περιφέρεια και σχετικές με το θέμα γνωματεύσεις νομικών, προτάθηκε ως λύση από το δήμο Γρεβενών  η  μετακίνηση των ανωτέρω στελεχών στο δήμο Γρεβενών.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι  η μετακίνηση των ανωτέρω στελεχών στο δήμο Γρεβενών  δημιουργεί  πολλαπλά  προβλήματα  στην λειτουργία της ΔΕΥΑΓ. Συγκεκριμένα:
α) Η Λειτουργία του λογιστηρίου καθίσταται αδύνατη, καθώς  το στέλεχος που μετακινήθηκε ήταν προϊστάμενος  λογιστηρίου. Σήμερα το λογιστήριο λειτουργεί με έναν  βοηθό λογιστή, εξωτερικό  συνεργάτη, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα υπογραφής.
β) Το δεύτερο στέλεχος που μετακινήθηκε, είχε την ευθύνη τήρησης των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου (ηχητικό και έντυπο μέρος). Ως εκ τούτου, η απομάκρυνση του  δημιουργεί  σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου .
γ) Το τρίτο  στέλεχος που μετακινήθηκε, ήταν ταμίας στο ταμείο που ευρίσκεται στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Οι ταμίες  της ΔΕΥΑΓ στο σύνολό τους ήταν τρεις, οι δυο εναπομείναντες σήμερα στελεχώνουν αντίστοιχα τα δυο ταμεία, ΔΕΥΑΓ και Δήμου. Επομένως, η απουσία του ενός διακόπτει την  λειτουργία ενός ταμείου με όσα  προβλήματα αυτή η απουσία συνεπάγεται.
Κατά την άποψή μου και με βάση όσα προανέφερα, η επαναφορά των ανωτέρω στελεχών είναι περισσότερο από επιβεβλημένη για την εύρυθμη λειτουργία της ΔΕΥΑΓ.
 Το πρόβλημα που προέκυψε μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια λύση που είναι γνωστή και εφαρμόζεται ήδη στη ΔΕΥΑΓ. Πρόκειται για τη μετακίνηση υπαλλήλων με άσκηση παράλληλων καθηκόντων, όπως στην περίπτωση κατά την οποία υπάλληλοι της Τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Γρεβενών έχουν μετακινηθεί από την υπηρεσία τους και προσφέρουν  παράλληλα τις υπηρεσίες τους στην Ύδρευση και Αποχέτευση της ΔΕΥΑΓ.
Η μετακίνηση με παράλληλα καθήκοντα εφαρμόζεται και στους αντιδημάρχους.
Με την με Α.Π. 169/2017 απόφαση του Δήμαρχου Γρεβενών ορίσθηκε Αντιδήμαρχος  Προγραμματισμού και Χωροταξικού Σχεδιασμού η κα. Φωτεινή Τζιουβάρα.
Με την με Α.Π.24/2017/16-03-2017 απόφαση της ΔΕΥΑΓ, το Δ.Σ. αποδέχτηκε την παραίτηση  της Αντιπρόεδρου  από  μέλος  με  πλήρη καθήκοντα και σήμερα η κα. Φωτεινή Τζιουβάρα  παραμένει στη θέση της  Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΓ με παράλληλα καθήκοντα και ως αντιδήμαρχος.
Επιπροσθέτως, είναι εφικτή η παράταση της απόσπασης στελεχών και πέραν της διετίας όπως προκύπτει και από το με Α.Π. 46253/27-03-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας / Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Κοζάνης σύμφωνα με το οποίο είναι «εφικτή η παράταση της απόσπασης των στελεχών στη ΔΕΥΑΓ εφόσον σύμφωνα με το νόμο δεν προκύπτει απαγόρευση της παράτασης της απόσπασης των στελεχών και πέραν της διετίας, εφόσον γίνεται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών».
Με εκτίμηση
 
 
Θωμάς Δημητριάδης Βλάμης 
Μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α Γρεβενών
 
Κοινοποίηση 
Δήμο  Γρεβενων