Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Βεβαίωση για τους πωλητές υπαίθριου εμπορίου.

Σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 άρθρο 38 παρ. 3 οι πωλητές- κάτοικοι του Δήμου Γρεβενών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις υπαίθριες αγορές όλης της χώρας (εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές) πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας των πωλητών.
Κατόπιν τούτου, καλούμε τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν αίτηση στο αρμόδιο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Γρεβενών προκειμένου να τους χορηγηθεί η ανωτέρω βεβαίωση , επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.- Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το ΤΑΧΙS
2.- Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το ΤΑΧΙS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή
3.- Πιστοποιητικό υγείας όπου αυτό απαιτείται
4.-Φωτοτυτπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση
5.- Άδεια διαμονής σε ισχύ κατά περίπτωση
6.- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανοδίου ή στάσιμου εμπορίου
7.- Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα αδειοδοτήσεων του Δήμου Γρεβενών

Ο Αντιδήμαρχος
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ