Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών, προχώρησε, την προηγούμενη Παρασκευή13.04ου, σε ανακοινώσεις για την σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (βλ. αναλυτικά τις υπ’ αρ. ΑΔΑ 61ΑΧ4653Π4-ΤΡΝ και ΩΒΦΩ4653Π4-85Χ ανακοινώσεις της ΕΦΑ Γρεβενών): Πρόκειται για μία θέση διαρκείας επτά μηνών (Λογιστής ΤΕ) και για άλλη μία θέση πεντάμηνης διαρκείας (Φύλακας ΔΕ).
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα των ανακοινώσεων στο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.