Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Γενική Συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών

Το Δ.Σ.του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών καλεί όλα τα μέλη στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί την 15 Απριλίου 2018. ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Γρεβενών και ώρα 10:30 π.μ. με τα εξής θέματα.
1/ Λογοδοσία Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
2/ Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017.
3/ Έγκριση προυπολογισμού 2018.
4/ Έγκριση έκτακτης εισφοράς υπέρ Κ.Σ.Γρεβενών.
5/ Επιλογή πακέτου ασφάλισης κυνηγετικής περιόδου 2018- 2019.
6/ Άλλα θέματα-προτάσεις μελών.