Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Γρεβενών Δαβίδ: “Κανένας συνάνθρωπός μας νηστικός στα Γρεβενά όχι μόνο Χριστούγεννα”

Μητροπολίτης Γρεβενών Δαβίδ:

“Κανένας συνάνθρωπός μας νηστικός στα Γρεβενά όχι μόνο Χριστούγεννα, αλλά και καθημερινά. Όλοι μαζί, χορτάτοι από την αγάπη του νεογέννητου Χριστού και με την μεταξύ μας αγάπη”.

Εγκύκλιος του Εράνου Αγάπης για τα Χριστούγεννα 2017.

****

Ποιμαντορικὴ ἐγκύκλιος Ἐράνου ἀγάπης 2017

Πρὸς τὸ εὐσεβὲς χριστιανικὸ πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν

            Εὐλογημένοι καὶ ἀγαπητοὶ Χριστιανοί.

            Ἔφτασε καὶ πάλι ὁ καιρὸς γιὰ νὰ ζήσουμε τὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἕνα γεγονὸς σπουδαῖο καὶ καθοριστικὸ γιὰ τὴν παγκόσμια ἱστορία ἀφοῦ σηματοδότησε τὴν ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπινου γένους. Ὅλοι μας ἐπιθυμοῦμε αὐτὸ τὸ κοσμοϊστορικὸ γεγονὸς νὰ τὸ ζήσουμε, ὅσο εἶναι δυνατὸν καλύτερα καὶ οὐσιαστικά.

            Ἡ ἐπιθυμία αὐτὴ, τὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦμε, πολλὲς φορὲς γίνεται ἀγωνία γιὰ πολλοὺς συνανθρώπους μας ποὺ ὄχι μόνο δυσκολεύονται στὴν βιοπάλη τῆς καθημερινότητας, ἀλλά κυρίως ζοῦν τήν ἀβεβαιότητα τοῦ αὔριο. Οἱ ἄνθρωποι πλήττονται ἀπὸ πνευματικὴ φτώχια ἀλλὰ καὶ οἱ ποικίλες ὑλικὲς δυσκολίες καὶ στερήσεις ἐξαφανίζουν τὴν χαρὰ καὶ τὴν εἰρήνη, τὰ δῶρα τῆς γέννησης τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ. Ἡ ἀγάπη ἀποδυναμώνεται ἀπὸ τίς κοινωνικὲς ἀνισότητες καὶ τὴν στέρηση ἀναγκαίων ἀγαθῶν καὶ πολλοὶ συνάνθρωποί μας στεροῦνται καὶ αὐτὸ ἀκόμη τὸ καθημερινὸ πιάτο τοῦ φαγητοῦ. Καθημερινὰ πολλοὶ συνάνθρωποί μας, ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ζητοῦν τὴν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας γιατί ἡ ἄνεση ἔγινε στέρηση καὶ ἡ ἀξιοπρέπεια στεναχώρια.

            Γι’ αὐτὸ στὴ Μητρόπολή μας λειτουργοῦν τὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο, τὸ Γηροκομεῖο καὶ τὸ Kαθημερινὸ Συσσίτιο.

            Α. Tὸ Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο γιὰ τὴν χρονιὰ ποὺ πέρασε δηλ. τὸ 2016 εἶχε τὴν ἑξῆς κίνηση:

ΕΣΟΔΑ:

1) Ἀπὸ χορηγίες Ἱερῶν Ναῶν               9.225,00 εὐρὼ

2) Ἀπὸ ἔρανο Ἀγάπης                             9.255,00 εὐρὼ

3)Ἀπὸ δωρεὲς                                             4.760,72 εὐρὼ

4)Ἀπὸ τόκους                                                  49,60 εὐρὼ

Σύνολο ἐσόδων:                                    23.290,32 εὐρώ

ΕΞΟΔΑ :

1) 300 Δέματα Πάσχα καὶ

    300 Δέματα Χριστουγέννων                           1.000,00 εὐρὼ

2) Βοήθημα σὲ συνανθρώπους ξύλα,

πετρέλαιο, ἐνοίκια, φάρμακα κλπ.)               18.533,47 εὐρὼ

3)ΔΕΗ-ΔΕΥΑΓ- εἰσιτήρια κλπ.                           5.480,02 εὐρώ

4)Εἰσητήρια γιὰ ἀρρώστους                                 5.000,00 εὐρὼ

5)Ἐνίσχυση πολυτέκνων                                     1.500,00 εὐρὼ

6)Ἐγγύηση ἀποφυλακίσεως                                  500,00 εὐρὼ

7)Σίτιση – πρωινὰ ἄπορων μαθητῶν

Δημοτικῶν – Γυμνασίων – Λυκείων                5.072,33 εὐρώ.

Σύνολο ἐξόδων:                                                     37.085,82 εὐρώ.

Ὅπως ἀκούσατε καὶ φαίνεται, τὰ ἔξοδα εἶναι μεγαλύτερα ἀπὸ τὰ ἔσοδα κατὰ 13.795 εὐρώ, ἀλλὰ ἔχει ὁ Θεός.

            Β. Τὸ Γηροκομεῖο μας αὐτὴν τὴν στιγμὴ φιλοξενεῖ καὶ φροντίζει 19 ἡλικιωμένους καὶ εἶχε γιὰ τὸ 2016 τὴν ἑξῆς κίνηση.

Ἔσοδα ἀπὸ δωρεὲς & ἐνοίκια                           102.142,95 εὐρὼ

Ἔξοδα                                                                       113.194,02 εὐρὼ

Καὶ ἐδῶ τὰ ἔξοδα εἶναι περισσότερα ἀπὸ τὰ ἔσοδα κατὰ 11.051,07 ποὺ καλύπτονται ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπο παρελθούσης χρήσεως.

            Γ. Ἐπίσης λειτουργεῖ Συσσίτιο γιὰ τοὺς ἀναγκεμένους συνανθρώπους μας ποὺ στεροῦνται τὸ καθημερινὸ φαγητό, στὸ χῶρο τοῦ Γηροκομείου καὶ προσφέρονται καθημερινὰ 37 μερίδες φαγητοῦ μεσημέρι – βράδυ, δηλ. συνολικὰ 74 κάθε μέρα. Ὅλο τὸν χρόνο ἐπίσης μοιράζονται ἐμπερίστατα δέματα μὲ τρόφιμα σὲ οἰκογένειες ποὺ ἀντιμετώπιζουν προβλήματα ἐπιβίωσης.

            Ὅλα τὰ παραπάνω παραστατικὰ στοιχεῖα εἶναι στὴ διάθεση τοῦ καθενός, ὥστε μὲ πλήρη νομιμότητα καὶ διαφάνεια, νὰ γνωρίζετε ὅλοι σας πὼς ἀξιοποιοῦνται τὰ χρήματά σας. Πιστεύω νὰ καταλάβατε ὅτι ἡ φιλανθρωπικὴ δραστηριότητα τῆς Μητροπόλεώς μας ἐνισχύετε ἀπὸ τὴ δική σας ἀγάπη καὶ βοήθεια. Καὶ τὸ τελευταῖο λεπτὸ ποὺ προσφέρει ὁ καθένας γίνεται βοήθεια, ἀνακούφιση, παρηγοριά. Θέλω δημόσια νὰ εὐχαριστήσω καὶ τοὺς συνανθρώπους μας ποὺ ἀντὶ γιὰ τραπέζια μνημοσύνων, προσφέρουν γεύματα εἴτε στὸ Γηροκομεῖο, εἴτε στὸ καθημερινὸ συσσίτιο καὶ ἔτσι βοηθοῦν καὶ τὶς ψυχὲς τῶν νεκρῶν καὶ τοὺς ἀναγκεμένους συνανθρώπους μας

            Καὶ φέτος θὰ κάνουμε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο τὸν Ἔρανο τῆς ἀγάπης μοιράζοντας φακέλους στὰ σπίτια, ὥστε νὰ προσφέρουμε στὸν φάκελο ποὺ θὰ μοιρασθεῖ, ὅ,τι θέλουμε καὶ ἐὰν θέλουμε. Σὲ κάθε ναὸ θὰ ὑπάρχει εἰδικὸ κουτὶ τοῦ Ἐράνου Ἀγάπης καὶ ἐκεῖ θὰ ρίχνετε τοὺς φακέλους σας, μέχρι τὶς 7 Ἰανουαρίου 2018.

            Ἡ κάθε σας προσφορὰ καὶ βοήθεια, ὑλικὴ καὶ πνευματική, καθημερινὰ γίνεται ἀγάπη, βοήθεια, ἀνακούφιση γιὰ τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ ἔχουν δυσκολίες. Γιὰ φέτος ἑτοιμάζουμε 350 δέματα. Ἐὰν κάποιος θέλει νὰ προσφέρει κάτι παραπάνω ἢ μεγαλύτερο πόσο, μπορεῖτε νὰ ἔρθετε στὰ γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως, γιὰ νὰ πάρετε καὶ τὴ νόμιμη ἀπόδειξη τῆς δωρεᾶς σας.

            «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν» ὅμως «οἱ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριο οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ».

            Κανένας συνάνθρωπός μας νηστικὸς στὰ Γρεβενὰ ὄχι μόνο Χριστούγεννα, ἀλλὰ καὶ καθημερινά. Ὅλοι μαζί, χορτάτοι ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ νεογέννητου Χριστοῦ καὶ μὲ τὴν μεταξύ μας ἀγάπη.

Καλὲς γιορτὲς καὶ κάθε εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὸν καθένα μας προσωπικὰ καὶ στὶς οἰκογένειές σας.

                                                         

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς

Ὁ πνευματικὸς Πατέρας καὶ Ἐπίσκοπός σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ