Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αιτήσεις για θέση Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Ο Διευθυντής Π.Ε. Γρεβενών καλεί τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Γρεβενών, από τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017, για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, για το υπόλοιπο της θητείας έως 31/08/2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 27 του ν.4327/2015, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά σε μία μόνο Διεύθυνση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Πληροφορίες στο τηλ. : 2462 353131

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ