Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Δευτέρα (24 Ιουλίου 2017)

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 24 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 1ο Έγκριση του κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 2ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Οπωροκηπευτικά” στον Χαράλαμπο Κωσταρέλα του Ευαγγέλου
Θέμα 3ο Αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας “ΣΑΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.” που οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις βρίσκονται στην Τ.Κ. Σαμαρίνας

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 4ο Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεση προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 2ου τριμήνου έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 5ο Έγκριση του 14ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 6ο Έγκριση του 15ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 7ο Αποδοχή τιμολογίου έτους 2015
Θέμα 8ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευσης (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχής τους στο Δ.Σ. του ΣΔΙΠΕ
Θέμα 9ο Κατάθεση των Πρακτικών της Επιτροπής για τον προσδιορισμό του ποσού ως αποζημίωση από την αυθαίρετη χρήση του δημοτικού ξενώνα Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Δήμου Γρεβενών και επανεξέταση της υπόθεσης
Θέμα 10ο Σύνταξη προϋπολογισμού εκτίμησης των ζημιών – φθορών ου υπ’ αριθμ. 3 Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Περιβολίου (αίτημα Γεωργίου Παπαλιούρα του Στεργίου μισθωτής του ακινήτου)
Θέμα 11ο Δωρεάν παραχώρηση του παλιού Δημοτικού Σχολείου Ανθρακιάς της Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων (αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Ανθρακιάς Γρεβενών)
Θέμα 12ο Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 698/2001 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, αναφορικά με την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Κυρακαλής στον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Κυρακαλιωτών (αίτημα Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Κυρακαλιωτών)
Θέμα 13ο Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ. Ποντινής Δήμου Γρεβενών (Αίτημα της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ)
Θέμα 14ο Έγκριση ή μη εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στον οικισμό Δοξαρά του Δήμου Γρεβενών (αίτημα της εταιρείας Καραγιάννη Α.Ε.)
Θέμα 15ο Λύση σύμβασης της εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στον οικισμό Νεοχωρίου της Τ.Κ. Σαρακήνας (αίτημα Κωνσταντίνου Καφετζή του Βάιου)
Θέμα 16ο Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 17ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο ΔΑΚ Γρεβενών”
Θέμα 18ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου “Γεωθερμική αντλία θερμότητας στο Επαγγελματικό Λύκειο ΕΠΑΛ στην Κοινότητα Γρεβενών – Υποέργο 3”
Θέμα 19ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Στερέωση και αποκατάσταση γέφυρας Δασυλλίου Νομού Γρεβενών” (Α.Μ. 74/2008)
Θέμα 20ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δ.Δ. Σαρακήνας” (Α.Μ. 04/2009)
Θέμα 21ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καλλονής Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά” (Α.Μ. 60/2009)
Θέμα 22ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων Δ. Γρεβενών έτους 2010” (Α.Μ. 30/2010)
Θέμα 23ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – Αναβάθμιση Οικισμού Φιλιππαίων” (Α.Μ. 145/2010)
Θέμα 24ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων” (Α.Μ. 64/2011)
Θέμα 25ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή” (Α.Μ. 54/2013)
Θέμα 26ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Βελτίωση υπόβασης οδών νοτίου τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 19/2014)
Θέμα 27ο Ανασυγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση πεζοδρομίων – κρασπεδορείθρων του Δήμου” (Α.Μ. 15/2015)
Θέμα 28ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Πλακόστρωση – ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων κεντρικής οδού Τ.Δ. Κιβωτού” (Α.Μ. 134/2008)
Θέμα 29ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – αναβάθμιση παιδικών χαρών και πλατειών δυτικού τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 84/2013)
Θέμα 30ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Βελτίωση εγκατάστασης θέρμανσης κολυμβητηρίου” (Α.Μ. 47/2014)
Θέμα 31ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Γεωθερμική αντλία θερμότητας στο Επαγγελματικό Λύκειο – ΕΠΑΛ στη Κοινότητα Γρεβενών” (Α.Μ. 55/2016)

Ειδικά Θέματα
Θέμα 32ο Επιλογή, διορισμός και ορισμός αμοιβής ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2016 της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης