Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τμήμα Πρόνοιας: νέες λίστες ωφελούμενων του ΤΕΒΑ

Διασύνδεση ΚΕΑ – ΤΕΒΑ

Σας ενημερώνουμε ότι από 1/6/2017, σύμφωνα με την αριθ.Δ23/οικ.17108/875/10-04-2017 (ΦΕΚ 1474/τ.β΄/28-04-2017) Υπουργική Απόφαση καταργούνται οι υφιστάμενες λίστες ωφελούμενων του ΤΕΒΑ.
Θα δημιουργηθούν νέες λίστες στις οποίες θα περιλαμβάνονται όσοι δηλώσουν στην υπάρχουσα πλατφόρμα του ΚΕΑ την πρόθεσή τους να είναι και ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ.
Για τα νοικοκυριά που είναι ήδη δικαιούχοι ΚΕΑ, για να δηλωθεί η ένταξη στο ΤΕΒΑ απαιτείται τροποποίηση της αίτησης του ΚΕΑ, είτε μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των Δήμων και των ΚΕΠ, είτε απευθείας από τους δικαιούχους.
Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν προβεί σε τροποποίηση της αίτησης του ΚΕΑ και επιθυμούν να ενταχθούν στις νέες λίστες να προσέλθουν στο Τμήμα Πρόνοιας προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους στο σύστημα και να καταστούν εγκαίρως δικαιούχοι των διανομών που πρόκειται να γίνουν το προσεχές διάστημα..

Πληροφορίες στα τηλ. 2462353405-406