Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών όπως αυτό προέκυψε ύστερα από τις εκλογές στις 30 Απριλίου 2017

Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο

Του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών

Π ρ ό ε δ ρ ο ς
Κωνσταντίνος Νιζάμης

Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς
Αναστάσιος Γκόλιας

Γενικός Γραμματέας
Στέργιος Λιόλιος

Κοσμήτορας
Παναγιώτης Τσιφόπουλος

Τ α μ ί α ς
Κωνσταντίνος Καραμήτρος
Μ έ λ ο ς
Υπεύθυνος Θήρας
Ζήσης Τσιάτσιος
Παναγιώτης Τσιφόπουλος

Μ έ λ ο ς
Υπεύθυνος Εκτροφείου
Δημήτριος Ζιώγας