Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2017 – 2018

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών» συμμετέχοντας στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ενημερώνει ότι στις 8-5-2017 έχει δημοσιευτεί Ανακοίνωση
– Ενημέρωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τις Δυνητικά Ωφελούμενες Μητέρες στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης έτους 2017 -2018 ενημερώνοντας ότι:
Φέτος η διαδικασία για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2017 – 2018, αρχίζει νωρίς τον Μάιο, με στόχο να ολοκληρωθεί με την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων, εντός του
Ιουνίου, έτσι ώστε να έχουν το χρονικό περιθώριο οι ωφελούμενες να βρουν θέσεις  για τα παιδιά τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς που επιθυμούν.
Ενόψει λοιπόν της δημοσίευσης της νέας Πρόσκλησης, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr) εντός του Μαϊου, οι αιτούσες  που ενδιαφέρονται να λάβουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) θα πρέπει:
• Να έχουν υποβάλει την φορολογική τους δήλωση έτους 2016, που αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016 (από 1/1/2016 έως 31/12/2016) και να έχει εκδοθεί η Πράξη Προσδιορισμού Φόρου, προκειμένου να υπολογισθούν τα εισοδήματα
• Να γνωρίζουν τον προσωπικό τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών για τα οποία θα υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συμμετοχή στη δράση, θα περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών» θα σας ενημερώνει για οποιαδήποτε νέα Ανακοίνωση – Ενημέρωση από μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ