Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΠΙΔΑ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΕΛΠΙΔΑ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9,00   ΑΠΟΡΟΙ 2.497,23  
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 6.121,00   ΑΣΘΕΝΕΙΣ 4.746,00  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 3.006,00   ΜΑΘΗΤΕΣ 4.893,39  
BAZAAR 1.839,30   ΦΟΙΤΗΤΕΣ 5.200,00  
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 4.456,44   ΒΑΠΤΙΣΤΙΡΙΑ 170,00  
ΜΑΘ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1.660,00   ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 150,00  
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 400,00   ΣΥΛ. ΓΟΝ. ΚΗΔ. ΑΜΕΑ 500,00  
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 0,22   ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛ. ΝΟΜΟΥ   18.156,62
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ.   17.491,96 ΔΑΠΑΝΕΣ    

ΥΠΟΛ.ΤΑΜ. 2015

   

ΕΞΟΔΑ BAZAAR

ΟΚΛΕ ΚΙΝΗΜ.ΛΕΣΧΗ

291,80

    150,00

 
ΚΑΤ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.039,92   ΛΕΙΤΟΥΡ. ΕΞΟΔΑ 336,25  
ΜΕΤΡΗΤΑ 1.452,98   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ   778,05
ΣΥΝ. ΤΑΜΕΙΟΥ   5.492,90 ΓΕΝ. ΣΥΝ.ΠΛΗΡΩΜΩΝ   18.934,67
      ΔΑΝΕΙΑ    
      ΚΑΤΑΘ. ΤΡΑΠEΖΩΝ 2.355,14  
      ΜΕΤΡΗΤΑ 1.695,05  
      ΥΠΟΛ.ΤΑΜΕΙΟΥ 2016   4.050,19
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ   22.984,86 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         22.984,86
Από τα έσοδα το 95,89% διατέθηκε για τους σκοπούς της « Ελπίδας» και το 4,11% για λειτουργικά έξοδα.

Για το Δ.Σ. της ΕΛΠΙΔΑΣ

Η Πρόεδρος                                                        Η Ταμίας

Ευαγγελία Μπόγκια                                            Κατερίνα Τολίκα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ «ΕΛΠΙΔΑ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1997-2016

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ   348.513,33 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ    348.513,33
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 1.036,42   ΑΠΟΡΟΙ 106.165,75  
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 125.061,42   ΑΣΘΕΝΕΙΣ 72.009,55  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 44.739,60   ΑΝΗΛΙΚΟΙ 106.000,76  
BAZΑAR 25.279,75   ΦΟΙΤΗΤΕΣ 32.662,00  
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.     ΒΑΠΤΙΣΤΙΡΙΑ 3.508,53  
ΠΟΛ.ΕΠ.ΦΟΡΕΙΣ 121.613,29   ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2.540,21  

ΜΑΘΗΤ.ΚΟΙΝΟΤ

18.438,01

   

  ΣΥΛ. ΓΟΝ. ΚΗΔ. ΑΜΕΑ 2.550,00  
ΕΠΙΧΟΡΗΓΉΣΕΙΣ.          400,00   ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ   325.436,80
ΛΕΥ.ΑΓΟΡΑΣΤΗ 4.300,00   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ    
EUROBANK ERGASIAS 7.000,00   ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ 550,00  
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘ. 644,84   ACTION AID 5.838,07  
ΣΥΝ. ΕΣΟΔΩΝ   348.513,33 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 794,64  
      Ν.Α. ΑΣΙΑ 100,00  
      ΠΥΡΟΠ. ΠΕΛΟΠΟΝ. 300,00  
      ΑΛΒΑΝΙΑ 350,31             
      ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ    7.933,02   
      ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΗΜΕΝΩΝ    333.369,82
      ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΚΛΕ 150,00  
      ΛΕΙΤΟΥΡ. ΕΞΟΔΑ 6.865,35  
      ΕΞΟΔΑ BAZΑAR 3.877,97  
      ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ       10.893,32
      ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ    344.263,14
      ΔΑΝΕΙΑ 200,00 200,00
      ΤΑΜΕΙΟ    
      ΚΑΤΑΘ. ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2.355,14  
      ΜΕΤΡΗΤΑ 1.695,05  
      ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ       4.050,19
ΛΟΓ. ΔΙΕΥΚΟΛ. ΕΠΙΣ.ΔΑΝΕΙΩΝ   800.00€              ΔΑΝΕΙΑ                                         800,00€

Από τα έσοδα το 96,84% διατέθηκε για τους σκοπούς της « Ελπίδας» και το 3,16% για λειτουργικά έξοδα.

Στα έσοδα δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσφορές σε τρόφιμα και είδη ένδυσης που η αξία τους ξεπερνά τις 60.000,00 Ευρώ.

Για το Δ.Σ. της ΕΛΠΙΔΑΣ

Η Πρόεδρος                                                    Η Ταμίας

Ευαγγελία Μπόγκια                                        Κατερίνα Τολίκα