Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Πρασινίζουν» ενεργειακά τα δημόσια κτήρια στα Γρεβενά

Την Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών», υλοποιούν η η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τον Δήμο Γρεβενών και το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 και της Θεματικής Περιοχής GR03 – ΑΠΕ.

Η Πράξη αφορά την ενσωμάτωση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ΑΠΕ στην «κοινότητα» Γρεβενών, όπου «κοινότητα» νοείται το γεωγραφικό πεδίο παρέμβασης που περιλαμβάνει κτήρια και εγκαταστάσεις δημοσίου συμφέροντος που εντάσσονται στα γεωγραφικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών.

Σκοπός και αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου

Ο γενικός σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ και ταυτόχρονα η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στα όρια της «Κοινότητας». Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός συνόλου ολοκληρωμένων δράσεων που περιλαμβάνουν δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια και εγκαταστάσεις της «κοινότητας» με ταυτόχρονη την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσω της εξοικείωσης των κατοίκων με τις πρακτικές της αειφόρου ανάπτυξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι η μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής και της θερμικής ενέργειας, καθώς και η μείωση των εκπομπών CO2.

Η παραπάνω Πράξη περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση των παρακάτω δημοσίων κτιρίων στην πόλη των Γρεβενών:

1. Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
2. Κλειστό Κολυμβητήριο
3. Κλειστό Γυμναστήριο
4. Μαθητική Εστία
5. Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)
6. Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

Υποέργα της Πράξης:

Η πράξη θα υλοποιηθεί μέσω των παρακάτω 7 υποέργων:

⦁ ΥΠ 1 – Παρεμβάσεις ΑΠΕ σε Εγκαταστάσεις της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην «κοινότητα» Γρεβενών (Κτίριο Διοικητηρίου)
⦁ Αυτόνομο Φ/Β σύστημα 60 kWp
⦁ 500 Λαμπτήρες τύπου LED
⦁ Σύστημα πυκνωτών αντιστάθμισης φορτίου
⦁ 2 Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού των 40Κw
⦁ Αυτόνομο Φ/Β 4,5 kWp για σταθμό φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων

⦁ ΥΠ 2 – Παρεμβάσεις ΑΠΕ σε Εγκαταστάσεις του Δήμου Γρεβενών στην «κοινότητα» Γρεβενών
⦁ Αυτόνομο Φ/Β σύστημα 20 kWp στη Μαθητική Εστία
⦁ Αυτόνομο Φ/Β σύστημα 60 kWp και 1000 λαμπτήρες τύπου LED στο ΕΠΑΛ
⦁ Ηλιοθερμικό σύστημα για παραγωγή θερμότητας σε Μαθητική Εστία, Κλειστό Κολυμβητήριο και Κλειστό γυμναστήριο (130 m2 σε κάθε κτίριο)
⦁ Μονώσεις σωληνώσεων θέρμανσης του Κλειστού Κολυμβητηρίου (1Km)

⦁ ΥΠ 3 – Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας στο Επαγγελματικό Λύκειο -ΕΠΑΛ στην «κοινότητα» Γρεβενών

⦁ ΥΠ 4 – Παρεμβάσεις ΑΠΕ σε Εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών στην «κοινότητα» Γρεβενών
⦁ Αυτόνομο Φ/Β σύστημα 40 kWp
⦁ 650 Λαμπτήρες τύπου LED
⦁ Σύστημα πυκνωτών αντιστάθμισης φορτίου
⦁ Ηλιοθερμικό σύστημα για παραγωγή θερμότητας (130m2)

⦁ ΥΠ 5 – Προμήθεια και Εγκατάσταση Μετρητικού Εξοπλισμού για την Παρακολούθηση των Αποτελεσμάτων της Πράξης στην “κοινότητα” Γρεβενών
⦁ ΥΠ 6 – Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών υποστήριξης για την επιστημονική παρακολούθηση της Πράξης. Θα αφορά όλο τις δραστηριότητες της Πράξης.
⦁ ΥΠ 7 – Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών εκπαίδευσης, διάχυσης και ευαισθητοποίησης των αποτελεσμάτων της Πράξης. Θα αφορά όλο τις δραστηριότητες της Πράξης
⦁ ΥΠ 9 – Ενίσχυση των Διμερών Σχέσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Δότριες Χώρες για Θέματα ΑΠΕ στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14/GR-03.

Εταιρικό Σχήμα:
1. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
2. Δήμος Γρεβενών
3. Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

Εξειδικευμένος Επιστημονικός Σύμβουλος των εταίρων έχει οριστεί το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)

Προϋπολογισμός:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 1.599.113,57 ευρώ (με ΦΠΑ), εκ των οποίων ποσοστό 85% της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης και έως του ποσού των 1.359.246,53 ευρώ θα καταβληθεί από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 15% της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης και έως του ποσού των 239.867,04 ευρώ θα καταβληθεί από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

 

πηγη: michanikos-online.gr