Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

Δήμος ΓρεβενώνΟ Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, της 8ηςΑυγούστου 2012, εγκρίθηκε η Α’ ΦΑΣΗ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ( Στρατηγικός Σχεδιασμός ) του Δήμου για την περίοδο 2012-2014.

Από τις 13-08-2012 έως τις 03-09-2012, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι αφενός η ενημέρωση των πολιτών, των τοπικών επαγγελματιών, των πολιτιστικών, κοινωνικών και άλλων φορέων του Δήμου και της ευρύτερης…

περιοχής, για το αναπτυξιακό όραμα βάσει του οποίου θα δομηθεί ο αναπτυξιακός προσανατολισμός του Δήμου για την περίοδο 2012 – 2014 και αφετέρου η κατάθεση προτάσεων για την βελτίωση και την εξειδίκευση του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου.

 

Μετά τη διαβούλευση και την ενσωμάτωση των παρεμβάσεων στο σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, θα ακολουθήσει η Β΄ Φάση που αφορά τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους στο κωδικοποιημένο «Έντυπο Διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδιασμού» , το οποίο, εφόσον συμπληρώσουν, μπορούν : 
1) να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση petrou@dimosgrevenon.gr ή εναλλακτικάtheo.kir@0641.syzefxis.gov.gr
2) να εκτυπώσουν και να αποστείλουν με ταχυδρομείο στη διεύθυνση :
Δήμος Γρεβενών, Δημαρχιακό Κατάστημα, Πλ. Ελευθερίας 1, ΤΚ 51 100 Γρεβενά, Υπ’ όψιν Αντιδ. κας  Α. Πέτρου.
Με την ένδειξη : Δημόσια Διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Γρεβενών.
3) να εκτυπώσουν και να παραδώσουν ιδιοχείρως στο γραφείο της Αντιδημάρχου κας Αικατερίνης Πέτρου ή στο γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου ( αρμόδιος υπάλληλος Κυρατζής Θεόδωρος τηλ. 2462.3.50883 ).

Το « Έντυπο Διαβούλευσης Στρατηγικού Σχεδιασμού» είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδαwww.dimosgrevenon.gr και σε έντυπη μορφή στο γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου και στο γραφείο της Αντιδημάρχου κας Αικατερίνης Πέτρου.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Προγραμματισμού, τηλ. 2462.3.50883 (αρμόδιος υπάλληλος Κυρατζής Θεόδωρος ) ή στο τηλ. 2462.3.53438 (αρμόδιος υπάλληλος Ζαμανάκος Πούλιος).

Στην ανωτέρω αναφερόμενη ιστοσελίδα του Δήμου υπάρχει αναρτημένο το πλήρες κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού καθώς και περίληψη των βασικών σημείων του.

 

Ο Δήμαρχος

Δημοσθένης Κουπτσίδης

 

 

Δείτε ακόμα