Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Έπειτα από δημοσιεύματα που αποστάλθηκαν στα ΜΜΕ σχετικά με την κατανομή των προνοιακών επιδομάτων του Α΄ διμήνου 2017 αναφέρουμε τα παρακάτω :
Το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για την κατανομή των προνοιακών επιδομάτων με ΑΔΑ:7Ζ4Η465ΧΘ7-Ι4Σ έχει ημερομηνία ανάρτησης 3/3/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:48. Η Υπηρεσία Πρόνοιας αφού έλαβε γνώση της , μετά από τη διαδικασία που απαιτείται και διαρκεί κάποιες ώρες, έστειλε το e-mail προς τις Διοικητικές – Λογιστικές υπηρεσίες, και μέσω κλητήρα τις σχετικές καταστάσεις (12:40 παραδόθηκε το e-mail και ακολούθως οι καταστάσεις).
Η εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών προς την οικονομική επιτροπή του Δήμου Γρεβενών πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα στις 6/3/2017. Ωστόσο, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή μελών οικονομικής επιτροπής που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στις 5/3/2017, δεν επετεύχθη απαρτία.
Κατά συνέπεια, η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων Α΄ Διμήνου 2017 αποτελεί θέμα της νέας οικονομικής επιτροπής, τα μέλη της οποίας εξελέγησαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 12/3/2017 και η οποία θα ενεργοποιηθεί μετά την έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ