Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχτηκε ο κ. Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, αντιπρόεδρος ο κ. Ισαακίδης Ισαάκ και γραμματέας ο κ. Στουγιάννης Ιωάννης.

Εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οι:

Κιάκας Ζήσης, Κουπτσίδης Δημοσθένης, Μίχος Ιωάννης, Παλάσκας Κωνσταντίνος, Πέτρου Χρήστος, Τριγώνης Χρήστος, Τσιρίκας Αναστάσιος και Φαρμάκης Γρηγόριος.

Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέχτηκαν οι: Βλάχος Εμμανουήλ. Ισαακίδης Ισαάκ, Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, Τζουβάρα Φωτεινή.

Τακτικά μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκλέχτηκαν οι :

Βάϊος Χρήστος, Βέρρας Αλέξανδρος, Βλάχος Εμμανουήλ, Δρόσος Γεώργιος, Ισαακίδης Ισαάκ, Καλόγηρος Στέργιος, Κόραβος Βάϊος, Τριγώνης Χρήστος.

Και αναπληρωματικά μέλη οι:

Κιάκας Ζήσης, Μαγιάννης Μιχαήλ, Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, Στουγιάννης Ιωάννης, Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Σύμφωνα με την 169/2017 απόφαση Δημάρχου Γρεβενών, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίζεται ο κ. Ματθαίος Αδάμος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο κ. Φαρμάκης Γρηγόριος.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

ΔΕΙΤΕ το video απο τη διαδιασία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών