Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Παραλαβή του Ανακαινισμένου Σχολικού Κτιρίου των Α.Μ.Ε.Α.

Έγινε η Διοικητική Παραλαβή για χρήση του έργου «Ανακαίνιση Σχολικού Κτιρίου Α.Μ.Ε.Α.» την Πέμπτη 20/12/2012 από την Π.Ε. Γρεβενών, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών κ. Γ. Δασταμάνη.

   Το έργο ολοκληρώθηκε από τον ανάδοχο Κ/Ξ Μαράνος Κων/νος ΕΔΕ – Λιάκας Θωμάς ΕΔΕ με την επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών της Π.Ε. Γρεβενών.

 

   Το παραπάνω κτίριο «πρώην Νομοκτηνιατρείο» δόθηκε για σχολική στέγη στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης «Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.» Γρεβενών, επιλύοντας οριστικά το πρόβλημα της έλλειψης χώρων εκπαίδευσης και Αγωγής μαθητών ΑμΕΑ.

   Βασικός συντελεστής υλοποίησης του έργου αυτού ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών κ. Δασταμάνης Γ. που από την πρώτη στιγμή ανέλαβε προσωπικά, να ξεπεράσει γραφειοκρατικά ζητήματα και εμπόδια, καθώς και να εξασφαλίσει το απαραίτητο χρηματικό ποσό κατασκευής του. 

 

 

   Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθυντή των Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Γρεβενών κ. Ευαγγελόπουλο Κων/νο, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων κ. Ζιώγα Κων/νο και τους επιβλέποντες του έργου Πολιτικούς Μηχανικούς την κ. Γκάσταρη Ευσταθία και κ. Μπάλα Στέργιο καθώς επίσης και τους αναδόχους κ. Μαράνο Κων/νο και κ.  Λιάκα Θωμά και όλους τους τεχνικούς που εργάστηκαν και παρέδωσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα το παραπάνω έργο το οποίο χαρακτηρίζεται με υψηλό βαθμό λειτουργικότητας και προσβασιμότητας των μαθητών ΑμΕΑ.

 

 

Η Διεύθυνση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

 

                                                                                                     Τζάτζης Κων/νος