Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ειδικότητες Νοσηλευτικής Τραυματολογίας και Γενικής Νοσηλείας απο το Δ.ΙΕΚ Γ.Ν.Γρεβενών

Η Διοίκηση του Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ ανακοινώνει ότι στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Δ.ΙΕΚ) Γ.Ν.Γρεβενών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του Ν.4186/2013 για το εκπαιδευτικό έτος 20162017,Xειμερινό 2016B θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα με τις αντίστοιχες ειδικότητες: Α΄Εξάμηνο Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (πρωτοετείς)
Γ΄ Εξάμηνο Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας. (παλαιών αποφοίτων συναφούς ειδικότητας)
Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ εγγραφής και μοριοδότησης σύμφωνα με την υπαρ. 5954/2014 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων << Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ (ΦΕΚ 1807Β)>> είναι τα ακόλουθα : 1. Αίτηση (ονομαστικά στοιχεία, ΑΜΚΑ,ΑΜΑ και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, συμπληρώνεται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ). 2. Πρωτότυπος Τίτλος Σπουδών ( απολυτήριο Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ,ΤΕΛ,ή πτυχίο ΕΠΑΣ,ΤΕΕ Β ( υποχρεωτικά ). 3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (υποχρεωτικά). 4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία ( ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα , ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο (Μοριοδοτείται επιπλέον εφόσον υπάρχει σχετική με την ειδικότητα). 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης-Πιστοποιητικό ΠολυτεκνίαςΤριτεκνίας-Μονογονεικής (μοριοδοτούνται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν). 6. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων ορών εκτός Ε.Ε ,εντός Ε.Ε και ομογενών,αντί του δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3,απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους ορών εκτός Ε.Ε. Η φοίτηση είναι δωρεάν, τα εξάμηνα φοίτησης είναι 4 (τέσσερα) και 1 (ένα) εξάμηνο πρακτικής άσκησης.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις επιλογής από 01 έως 15 Σεπτεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Τηλ. 24623 50301, fax: 24620 87674, E-mail; director@nosgrevenon.gr
Δ.ΙΕΚ ( Τέρμα Ταλιαδούρη Μαθητική Εστία ) ,καθημερινά κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00 μ.μ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2462084223-6982472771.
Ο Διοικητής του Γ.Ν. Γρεβενών κ.α.α.
Δημήτριος Κώτσιος – Κοντοκώτσιος Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας

Δείτε ακόμα