Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Προνομία Εφέδρων Αξιωματικών

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Aξιωματικών Γρεβενών στο πλαίσιο της πληροφόρησης- ενημέρωσης των Εφέδρων Αξιωματικών για τις δυνατότητες και τα προνομία τα οποία έχουν να επισκέπτονται ορισμένες
ειδικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Αεροπορίας, έχει την ευχαρίστηση να σας γνωστοποιήσει ότι έπειτα από επικοινωνία με το ειδικό τμήμα του Γ.Ε.Σ ισχύουν τα κάτωθι:

Α) Στρατιωτικές Λέσχες:
Οι έφεδροι Αξιωματικοί με τις οικογένειες τους δύνανται να σιτίζονται στις Στρατιωτικές Λέσχες υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι εγγεγραμμένοι σε σύνδεσμο εφέδρων Αξ/κών και θα κάνουν σχετική δήλωση στην Λέσχη ως μέλη. Η ανωτέρω προϋπόθεση δεν ισχύει δια την Λέσχη των Αθηνών, διότι δεν υπάγεται στις Στρατιωτικές Λέσχες ως κληροδότημα.
Τα παιδιά των Εφέδρων Αξιωματικών, τα οποία σπουδάζουν έχουν την δυνατότητα να σιτίζονται σε
Στρατιωτικές Λέσχες, αφού προσκομίσουν βεβαίωση του Συνδέσμου όπου ο πατέρας τους είναι μέλος έφεδρος Αξ/κός.

Β) Στρατιωτικά Νοσοκομεία:
Δικαίωμα έχουν οι μόνιμοι των ενόπλων δυνάμεων.

Γ) Πρατήρια:
Στα πρατήρια εκδόσεως και τροφοδοσίας του Στρατού Ξηράς που είναι στην Κοζάνη –Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, του Ναυτικού, που είναι στο Βοτανικό και της Αεροπορίας, έχουν πρόσβαση οι έφεδροι Αξιωματικοί οι εγγεγραμμένοι στους Συνδέσμους με την επίδειξη της Στρατιωτικής τους ταυτότητας.
Δια την είσοδο χωριστά των μελών της οικογένειας του εφέδρου Αξ/κού χρειάζεται η έκδοση δελτίου εισόδου δια το μέλος, που εκδίδεται από τα πρατήρια.

Δ) : Θέρετρα
Στα θέρετρα επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή όχι όμως η διαμονή στα διαμερίσματα δια παραθερισμό που ισχύει δια τους μόνιμους.
Γίνεται προσπάθεια ένα 10% των εχόντων δικαίωμα παραθερισμού να ανήκει στους ‘Εφεδρους Αξ/κούς.

Αγαπητοί συνάδελφοι πυκνώστε τις τάξεις των Συνδέσμων των Εφέδρων Αξιωματικών, παρακινήστε
άλλους συναδέλφους φίλους να γραφτούν στους Συνδέσμους. Η προσφορά είναι ανιδιοτελής
αλλά η ενότητα και το πλήθος δίνουν την δύναμη και την αποτελεσματικότητα στους στόχους μας.

Οι Συνάδελφοι που θέλουν να εφοδιαστούν ταυτότητα του έφεδρου Αξιωματικού και εφ’ όσον είναι εγγεγραμμένοι πρέπει να προσκομίσουν στο σύνδεσμο πρόσφατο πιστοποιητικό Τύπου Α από την στρατολογία ή από το ΚΕΠ.
Επίσης 2 φωτογραφίες πρόσφατες έγχρωμες ταυτοτήτων 3 χ 3 με λευκό φόντο.
Για όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι για να βγάλουν ταυτότητα πρέπει πρώτα να εγγραφούν και εν συνεχεία να υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση ταυτότητας.
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ: 6937444388.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δείτε ακόμα