Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Απολογισμός Δράσεων Κέντρου Πρόληψης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» Π.Ε Γρεβενών

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2015
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Προσχολική ηλικία
Γονείς
 Έξι (6)ομάδες γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας (70 άτομα)
 Ομιλίες σε γονείς σε 4 παιδικούς σταθμούς Γρεβενών, 1 παιδικό σταθμό Δεσκάτης και 2 νηπιαγωγεία Δεσκάτης(110 άτομα )
Παιδαγωγοί
 Σεμινάριο σε παιδαγωγούς παιδιών προσχολικής ηλικίας με θέμα «Εκπαιδεύοντας συναισθηματικά τα νήπια» (14 άτομα)
Δημοτικό
• Ενημερωτικές συναντήσεις για τις δράσεις του Κέντρου πρόληψης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτους 2015-2016 με:
– Δ/ντή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης
– Υπεύθυνη γραφείου Καινοτόμων δράσεων
– Σχολικούς Συμβούλους
• Βραχεία παρέμβαση σε μαθητές Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού Καρπερού με θέμα το Σχολικό Εκφοβισμό
Γονείς
 Ομάδα γονέων παιδιών σχολικής ηλικίας , Β κύκλος με θέμα: « Καλλιεργώντας τις δεξιότητες επικοινωνίας βελτιώνω τις σχέσεις στην οικογένεια», 14 άτομα
 Ομάδα γονέων με παιδιά στη σχολική ηλικία , Α κύκλος με θέμα: «Οικογένεια και ψυχική ανάπτυξη παιδιού» ,13 γονείς
 Ομάδα γονέων με παιδιά στη σχολική ηλικία , Γ κύκλος με θέμα: «Μιλώντας για τις δυσκολίες στην τέχνη του να ζεις…», 12 γονείς
Σύνολο 3 ομάδες γονέων παιδιών σχολικής ηλικίας
 Ενημερωτικές συναντήσεις με θέμα «Σχολικός Εκφοβισμός και ο Ρόλος των γονιών» σε:
-γονείς μαθητών του Δημοτικού Καρπερού ,30 άτομα
– γονείς μαθητών του 1ου ΔημοτικούΓρεβενών,40 άτομα
– γονείς μαθητών του Δημοτικού Κιβωτού,30 άτομα
 Ενημερωτική συνάντηση σε γονείς μαθητών Στ τάξης στο 6ο δημοτικού για το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Εξαρτήσεις»
 Ενημερωτικές συναντήσεις με γονείς μαθητών Α τάξης δημοτικού(1ο δημοτικό,6ο ,3ο ,5ο , 4ο , Κιβωτού, 7ο, 1Ο και 2Ο Δεσκάτης, Καρπερού με θέμα « Η προσαρμογή του παιδιού στο δημοτικό» .Οι συναντήσεις γίνονται στο χώρο του κάθε σχολείου για μια διδακτική ώρα. Πραγματοποιήθηκαν 10 συναντήσεις.
 Ενημερωτικές συναντήσεις σε γονείς ΣΤ Δημοτικού «Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ….ας είμαστε προετοιμασμένοι» Πραγματοποιήθηκαν 7 συναντήσεις.
• Ενημερωτική συνάντηση σε γονείς της Ε Τάξης του 5ου Δημοτικού Γρεβενών σχετικά με το υλικό αγωγής υγείας «Σχολικός Εκφοβισμός»
• Ενημερωτικές συναντήσεις σε γονείς σχετικά με τη φιλοσοφία των προγραμμάτων προαγωγής ψυχικής υγείας
Δάσκαλοι
Σχολικό έτος 2014-2015 Εφαρμόστηκαν 21 προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας , από 21 δασκάλους σε μαθητές
 Εβδομαδιαίες εποπτικές συναντήσεις με δασκάλους και νηπιαγωγούς στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης σε σχολεία:
-1ο Δημοτικό
Α τάξη,2 τμήματα, «Ο κήπος με τις 11 γάτες»,55 μαθητές
Δ Τάξη, «Δεξιότητες Επικοινωνίας»,16 μαθητές (
Ε τάξη, «Δεξιότητες Επικοινωνίας», 13 μαθητές
-3ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών
Ε τάξη (2 τμήματα), «Δραστηριότητες για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού»»,28 μαθητές
ΣΤ τάξη (2 τμήματα), «Δραστηριότητες για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού»», 34 μαθητές
– στο 5ο Δημοτικό
Τάξη, «Εξαρτήσεις», 13 μαθητές
-6ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών
Α Τάξη, «Ο κήπος με τις 11 γάτες», μαθητές και Ενημερωτική συνάντηση στους γονείς.
Β τάξη, «Το χαλί των συναισθημάτων», μαθητές
Δ τάξη, «Το χαλί των συναισθημάτων», μαθητές
Γ΄τάξη , «Ο κήπος με τις 11 γάτες», μαθητές και Ενημερωτική συνάντηση στους γονείς.
ΣΤ Τάξη, «Εξαρτήσεις», 13 μαθητές και Ενημερωτική συνάντηση στους γονείς
-7ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών
Α τάξη, «Ο κήπος με τις 11 γάτες» , 13+ μαθητές
Β΄Τάξη «Ο κήπος με τις 11 γάτες» , 13 μαθητές. Ενημερωτική συνάντηση στους γονείς.
Γ τάξη, «Ο κήπος με τις 11 γάτες» , 12 μαθητές
Δ Τάξη , «Κάπνισμα; Όχι Εμείς!», 13 μαθητές
Ε τάξη, «Το σπίτι των παιδιών», 13 μαθητές
Δημοτικό Κιβωτού
Δ, Ε, ΣΤ ΤΆΞΗ, ««Κάπνισμα; Όχι Εμείς!», μαθητές
1ο Δημοτικό Δεσκάτης
Β τάξη, «Ο κήπος με τις 11 γάτες» ,17 μαθητές

• Ενημερωτικές συναντήσεις για τις δράσεις του Κέντρου πρόληψης στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτους 2015-2016 με συλλόγους δασκάλων όλων των σχολείων της Π.Ε Γρεβενών σε συνεργασία με το γραφείο καινοτόμων δράσεων
Σχολικό έτος 2015-2016 Εφαρμόστηκαν προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας , από δασκάλους σε μαθητές
• Εποπτικές συναντήσεις για εφαρμογή προγραμμάτων :
6ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών2 δάσκαλοι
 Β τάξη , « Το σπίτι των παιδιών», (13 παιδιά)
 Γ τάξη, «Το σπίτι των παιδιών», (12 παιδιά)
 Δ τάξη, «Δεξιότητες Επικοινωνίας», (18 παιδιά)
 Ε τάξη, «Δεξιότητες Επικοινωνίας», (15 παιδιά)
 Στ τάξη, «Μεγαλώνω και αλλάζω», (15 παιδιά)
2ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών
 Α τάξη,1 τμήμα, «Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο νηπιαγωγείο(18 παιδιά)
 Β τάξη, 1 τμήμα, «Το χαλί των συναισθημάτων» (18 παιδιά)
 Γ τάξη,1 τμήμα, «Το χαλί των συναισθημάτων» (18 παιδιά)
 Δ τάξη,1 τμήματα, ¨Το σπίτι των παιδιών» (16 παιδιά)
 Στ τάξη,1 τμήμα, «Το χαλί των συναισθημάτων» (18 παιδιά)
3ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών 6 δάσκαλοι
 Ε Τάξη ,2 τμήματα , «Το χαλί των συναισθημάτων»(36 παιδιά)
 ΣΤ Τάξη , 2 τμήματα , «Το χαλί των συναισθημάτων»(25 παιδιά)
 Γ Τάξη, 2 τμήματα, «Ο κήπος με τις 11 γάτες» (31 παιδιά)
1ο Δημοτικό σχολείο Γρεβενών
 Α τάξη, 1 τμήμα «Ο πυξιδούλης και η πυξιδούλα»
 Β τάξη, 2 Τμήματα «Ο κήπος με τις 11 γάτες» (
 Α τάξη , 1 τμήμα, «Το σπίτι των παιδιών» (15 παιδιά)
Δημοτικού Κιβωτού
 ΣΤ Τάξη ,1 τμήμα, «Μεγαλώνω και αλλάζω».(12 παιδιά ΄)
5ο Δημοτικό Γρεβενών
 Ε Τάξη, «Σχολικός Εκφοβισμός».(15 παιδιά)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
• Ενημερωτικές συναντήσεις για τις δράσεις του Κέντρου πρόληψης στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτους 2015-2016 με:
-Δ/ντή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης
-Υπεύθυνη Γραφείου ΣΣΝΙ
-Υπεύθυνη γραφείου Καινοτόμων δράσεων
-Σχολικό Σύμβουλο θεολόγων
-Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων
– Υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ
Καθηγητές
• Ενημερωτικές συναντήσεις με τους συλλόγους καθηγητών σε 4 σχολεία .
• Σεμινάριο δεξιότητες επικοινωνίας σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (6 συναντήσεις 18 άτομα )
Μαθητές
Σχολικό έτος 2014-2016
 Ομάδα εφήβων με θέμα «Συζητήσεις εφήβων, 19 άτομα
 Βραχείες παρεμβάσεις με θέμα το αλκοόλ(Α Γυμνασίου) και τις εξαρτήσεις(Β και Γ Γυμνασίου)
– 3 τμήματα Α’ Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου Γρεβενών
-1 τμήμα της Β Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου Γρεβενών
-1 τμήμα της Γ Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου Γρεβενών ,
-5 τμήματα στο 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών,
– 2 τμήματα Α’ Γυμνασίου Γυμνασίου Δεσκάτης,
-μαθητές της Α Γυμνασίου του Καρπερού Γρεβενών ,
–2 τμήματα της Β Γυμνασίου του Γυμνασίου Δεσκάτης ,
 Ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με το άγχος των εξετάσεων και την διαχείριση του. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΚΕΣΥΠ
-με τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου του 2ου Λυκείου
-μαθητές της Γ΄ Λυκείου του ΕΠΑΛ Γρεβενών, 80άτομα
– Γ΄ Λυκείου του ΕΠΑΛ και Γενικού Λυκείου Δεσκάτης
-μαθητές της Γ΄ Λυκείου του Καρπερού Γρεβενών, 10 άτομα
 Ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου. με
-τους μαθητές της Α & Β΄ Λυκείου του Γενικού Λυκείου Δεσκάτης
-μαθητές της Α,Β Λυκείου του ΕΠΑΛ Δεσκάτης
• Βραχεία παρέμβαση σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό
– στο ΕΠΑΛ Γρεβενών ().
-στο Γυμνάσιο Δεσκάτης , Α, Β, Γ Γυμνασίου
 Συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) με σκοπό τη διεξαγωγή Πανελληνίας Έρευνας στο μαθητικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Προετοιμασία και Διεξαγωγή έρευνας με θέμα τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο μαθητικό πληθυσμό . Η έρευνα από την πλευρά του Κέντρου Πρόληψης αφορούσε τη χορήγηση ερωτηματολογίων σε δείγμα 20 περίπου μαθητών της ενός τμήματος Α’ Λυκείου του 2ου Λυκείου Γρεβενών.
Σχολικό έτος 2015-2016
• Βραχεία παρέμβαση στους μαθητές της Α, Β , Γ΄ Γυμνασίου του Γυμνασίου Δεσκάτης, Καρπερού, 2ου Γυμνασίου Γρεβενών. Έγινε ενημέρωση για το Κέντρο Πρόληψης, φιλοσοφία της πρόληψης, πληροφόρηση για τις εξαρτήσεις ( 21 τμήματα),

Ευρύτερη κοινότητα
 Συμμετοχή με εισήγηση με θέμα: «Ο ρόλος των γονιών στην πρόληψη της διαδικτυακής εξάρτησης» σε τρείς (3)ημερίδες για τον Εθισμό από το Διαδίκτυο, συνεργασία με ΣΚΛΕ, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε σε Γρεβενά, Δεσκάτη και Καρπερό
 Συμμετοχή με εισήγηση σε ημερίδα που πραγματοποίησε το ΚΕΣΥΠ Γρεβενών με τίτλο «Επιτυχία = Ευτυχία?»
 Εκδήλωση στη Δεσκάτη με θέμα: «Συζητάμε για το σχολικό εκφοβισμό» σε συνεργασία με τους Α/βάθμια και Β/βάθμια Εκπαίδευση. Εισήγηση με θέμα « Σχολικός εκφοβισμός και γονείς»
 Συνεργασία με ομάδα εθελοντών για το σχεδιασμό και την οργάνωση δράσεων για την 26η Ιουνίου
 Ομιλία στη Μητρόπολη Γρεβενών με θέμα «Ας μιλήσουμε ανοιχτά για το Αλκοόλ»
 Εκδηλώσεις για την 26η Ιουνίου
– 24 Ιουνίου, Κυνήγι θησαυρού με συμμετοχή επτά ομάδων εφήβων και εθελοντικών συλλόγων-ομάδων –προσώπων :η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (παράρτημα Γρεβενών), ο Σύλλογος Μουσικών, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ –οι εργαζόμενοι στο ΚΔΑΠ Γρεβενών, η Ιερά Μητρόπολη, ο ‘Γλυκός Βασίλης», η Βιβλιοθήκη Γρεβενών, η Φιλοζωική Ομάδα Γρεβενών.
– 26 Ιουνίου ,Συναυλία-αφιέρωμα στον Κουγιουμτζή «Οι Ελεύθεροι κι Ωραίοι» σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών
 4 δίωρες συναντήσεις με παιδιά ηλικίας 8-12 ετών με θέμα «ΕΔΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ….ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ….» 20 παιδιά
 Συμμετοχή σε εκδήλωση του Δήμου Γρεβενών Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
 Βραχείες Παρεμβάσεις(5) στους νεοσύλλεκτους του Στρατοπέδου Γρεβενών σχετικά με την πρόληψη των εξαρτήσεων
 Βιωματική δράση στη Σχολή Νοσοκόμων Γρεβενών με θέμα : «Εξαρτήσεις»
 Συνέντευξη σε μαθητική εφημερίδα ¨Αλογόμυγα»

Εκπαίδευση στελεχών
 Συμμετοχή στην ολομέλεια του Πανελληνίου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης που πραγματοποιήθηκε στη Σιάτιστα Κοζάνης 8,9/5/2015.
 Συμμετοχή στην Εκπαίδευση για επαγγελματίες στα πλαίσια του προγράμματος «Ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης παιδιών» για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση περιστατικών ΚαΠα-Π καθώς και τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς περιστατικών ΚαΠα-Π.
 Συμμετοχή στην Πανελλήνια συνάντηση φορέων πρόληψης της εξάρτησης, Γιάννενα 15-18 Οκτωβρίου 2015
 «Εργαστήρι Καταγραφής Επιστημονικών Εκπαιδευτικών Αναγκών» , υλοποίησε το Κέντρο Εκπαίδευσης του ΟΚΑΝΑ στην Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2015

Ατομικά περιστατικά
 Έφηβοι: 19 άτομα, 25 συναντήσεις
 Γονέας: 52 άτομα 82 συναντήσεις
 Περιβάλλον χρήστη: άτομο, συναντήσεις
 Χρήστης: 1 άτομο, 1 συναντήσεις
 Εκπαιδευτικός: 3 άτομα, 3 συνάντηση
 Άλλο: 11 άτομα, 12 συναντήσεις
Σύνολο: 86 άτομα, 123 συναντήσεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ                                                                 Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ

ΠΑΣΧΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΜΜΟΣ