Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τιμ.Κοψαχείλης: σύγχυση και αδυναμία στα πεδία της έρευνας και της καινοτομίας

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τιμολέων Κοψαχείλης, για τη σύγχυση και την αδυναμία της κυβερνητικής πολιτικής στα πεδία της έρευνας και της καινοτομίας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

Στο πλαίσιο της γενικότερης ασάφειας και αδράνειας της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, διαπιστώθηκε ότι τον τελευταίο καιρό έχουν «παγώσει» οι δράσεις που ενισχύουν…

την έρευνα στη χώρα μας και προωθούν την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Συγκεκριμένα, υπάρχει υστέρηση στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ, στην προκήρυξη νέων δράσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου 4310/2014. Αντιθέτως προωθούνται «ανερμάτιστες» αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, μαζί με τις αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, οι οποίες αλλοιώνουν τη φιλοσοφία και το σκοπό του νόμου. Σοβαρές και σύγχρονες τομές στην έρευνα και στην καινοτομία, αναστέλλονται και συμπαρασύρουν τις δυνατότητες και προοπτικές ίδρυσης νέων ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων στην περιφέρεια, αποσυνδέοντας την έρευνα από την αγορά και την επιχειρηματικότητα, δηλ. από την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Επιπλέον διαγράφεται η «καινοτομία» και η σύνδεσή της με την έρευνα, γεγονός το οποίο θα αποτελέσει «ευρωπαϊκή πρωτοτυπία» και καταργούνται διατάξεις, που για πρώτη φορά επιχειρήθηκαν και δίνουν την δυνατότητα συντονισμού των πολιτικών μεταξύ των υπουργείων και των περιφερειών της χώρας. Όλα αυτά γίνονται από ένα «περιβάλλον» που διαφαίνεται αποκομμένο από την ερευνητική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα που δείχνει άγνοια περί των θεμάτων διαχείρισης ή το χειρότερο απαξίωση για το έργο που επιτελείται στους φορείς της έρευνας της χώρας, την ώρα που επιβάλλεται η αναγνώριση, η επιδοκιμασία και η επιβράβευσή τους.

Το αποκορύφωμα είναι και η απαράδεκτη απόφαση της Κυβέρνησης μέσω των ΠΝΠ, όπου εντάσσει τα ερευνητικά κέντρα και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων στη λίστα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τη μεταφορά των ταμειακών τους διαθεσίμων στην Τράπεζα Ελλάδος.

Το γεγονός αυτό αναμένεται να δημιουργήσει «ασφυξία» στην ήδη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρίσκονται οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς και να προκαλέσει αλυσιδωτές και επώδυνες περιπλοκές, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πόρων τους προέρχεται από «τρίτες πηγές» και κυρίως από ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Ενδεχόμενη απώλεια αυτών των πόρων είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει στην αδυναμία εκτέλεσης των ερευνητικών προγραμμάτων με τις αντίστοιχες συνέπειες, τον πιθανό αποκλεισμό των ερευνητικών ομάδων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και στην αδυναμία πληρωμής εκατοντάδων νέων ερευνητών και επιστημόνων.

 

Η Νέα Δημοκρατία αντιτίθεται σε αυτή την χαοτική και επιζήμια για την εθνική οικονομία πρακτική της Κυβέρνησης. Δυστυχώς, μέσα από αυτές τις εξαιρετικά συμπλεκτικές συνθήκες και από την άμεσα διαφαινόμενη δημοσιονομική ασφυξία, θα ανασταλούν όλες οι προσπάθειες, που είχαν αρχίσει να υλοποιούνται από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία δηλώνει παρούσα και θα υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, προκειμένου να διασφαλιστούν οι πόροι τους και η αξιοπρεπής συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά δρώμενα.