Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Κρίσεις Αντιστρατήγων & Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας

Παραμένει ο Βάϊος Χονδρός ,  Αποστρατεύεται ο Ηλίας Στεφανής,  

 

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Τσακνάκη και τη συμμετοχή δύο (2) Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε χθες το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας και …

έκρινε διατηρητέους τους Αντιστρατήγους Σπυρίδωνα Παπασπύρου και Κωνσταντίνο Τσουβάλα.

 

Κρίσεις Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Τσακνάκη και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος, Σπυρίδωνα Παπασπύρου και Κωνσταντίνου Τσουβάλα, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους (21) Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας (-20- Γενικών Καθηκόντων και -1- Ειδικών Καθηκόντων-Υγειονομικό).

Ειδικότερα:

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω Υποστράτηγους:

 1. Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ
 2. Ηλία ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστράτηγους:

 1. Βάιο ΧΟΝΔΡΟ
 2. Δημήτριο ΣΟΦΙΟ
 3. Γεώργιο ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ
 4. Αλκιβιάδη ΤΖΟΪΤΗ
 5. Γεώργιο ΝΙΤΣΑ
 6. Κωνσταντίνο ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ

Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους κατωτέρω δεκατρείς (13) Υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, τους απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:

 1. Εμμανουήλ ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗ
 2. Βασίλειο ΧΑΛΑΤΣΗ
 3. Τρύφων ΚΟΥΚΙΟ
 4. Ευθύμιο ΛΥΓΙΔΑΚΗ
 5. Γεώργιο ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ
 6. Χρήστο ΚΟΝΤΑΡΙΔΗ