Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εργασία στον κοροναϊό: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η αμοιβή των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που δεν επηρεάζονται από την κρίση θα καταβάλλεται κανονικά.

Πώς, όμως, θα αμείβονται οι εργαζόμενοι εκ περιτροπής, αν το αποφασίζει ο εργοδότης; Πώς θα λειτουργήσει η κρατική χρηματοδότηση των μισθών όσων θα μπουν σε ευέλικτα σχήματα εργασίας; Αυτό είναι το κορυφαίο ερώτημα που θέτουν χιλιάδες εργαζόμενοι. Κατ’ αρχάς, η όλη εξέλιξη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα SURE, που αποφασίστηκε στο Eurogroup.

Σε τι αφορά το σύστημα αυτό;
Πρόκειται για συμπλήρωμα στον μισθό όσων εργάζονται υπό καθεστώς ευέλικτων μορφών εργασίας.

Ποιες μορφές εργασίας αφορά;
Αφορά τη μερική απασχόληση και την εκ περιτροπής εργασία.

Την προσαύξηση θα την καταβάλει το υπουργείο Εργασίας;
Ο κρατικός προυπολογισμός θα καλύπτει το 40%60% όσων απωλειών έχουν οι εργαζόμενοι.

Ποιους θα αφορά;
Αποκλειστικά όσους μπαίνουν σε ευέλικτα σχήματα απασχόλησης.

Θα καλύπτονται και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων;
Πλήρως.

Αληθεύει ότι το υπουργείο Εργασίας θα συνδυάσει το σχέδιο αυτό με «πάγωμα» των απολύσεων;
Οι απολύσεις θα απαγορεύονται όσο διαρκεί το σύστημα αυτό.

Η βασική φιλοσοφία του συστήματος πού έγκειται;
Στο ότι θα καταβάλλεται στους εργαζόμενους με ευέλικτη μορφή εργασίας ένα επιπλέον ποσό στον μισθό τους με αντίστοιχη προσαύξηση στις ασφαλιστικές τους εισφορές, για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.

Το σχέδιο ή, αν θέλετε, το πρόγραμμα SURE πού στοχεύει;
Στο να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και οι εταιρείες να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση χωρίς να κάνουν απολύσεις.

Η Ελλάδα τι ποσό θα έχει από την Ευρώπη;
Η Ελλάδα μπορεί να λάβει έως 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Αυτή την ώρα πώς πάει η αγορά εργασίας;
Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι 20.000 επιχειρήσεις έχουν ήδη ζητήσει άρση της αναστολής του προσωπικού τους και θα υπάρξουν πολλές ακόμη «όταν θα αρχίσει να ανοίγει η οικονομία».

∆ηλαδή, αν χρειαστεί να έχουμε εκ περιτροπής απασχόληση ή απασχόληση 15 ημερών, το κράτος θα καλύπτει το 40% 60% των απωλειών των εργαζομένων;
Ασφαλώς! Θα πριμοδοτεί και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.

Αυτό θα αφορά μόνο επιχειρήσεις που θα επιλέξουν μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασία;
Μόνο αυτές. ∆ηλαδή, προβλέπει καταβολή προσαύξησης μισθού και ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων με μερική απασχόληση και με εκ περιτροπής εργασία. Εργαζόμενοι με ευέλικτη μορφή εργασίας θα λαμβάνουν ένα επιπλέον ποσό στον μισθό τους, με αντίστοιχη προσαύξηση στις ασφαλιστικές τους εισφορές, διατηρώντας, έτσι, τη θέση εργασίας.

Με τα επιδόματα τι γίνεται;
Η κυβέρνηση προωθεί τα εξής: Το επίδομα να καταβάλλεται μόνο σε εργαζομένους που είναι σε αναστολή είτε είναι υπάλληλοι επιχειρήσεων που παραμένουν κλειστές είτε επιχειρήσεων που υπολειτουργούν. Το ποσό να είναι αναλογικό για όσο διάστημα είναι σε αναστολή. ∆ηλαδή, ημέρες εργασίας και καταβολή αποζημίωσης. Ακόμα, θα διευκολύνονται οι επιχειρήσεις να λάβουν δάνεια.

Αν είμαι σε αναστολή σύμβασης εργασίας, τι συνέπειες υπάρχουν;
Απαλλαγή του εργαζομένου και του εργοδότη από τις κύριες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας τους. ∆ηλαδή, ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να παρέχει εργασία, ο εργοδότης δεν υποχρεούται σε καταβολή μισθού.

Ισχύει ότι υπάρχει καθολική απαγόρευση απολύσεων;
Από 18/3/2020. Αν εκείνες έχουν πραγματοποιηθεί, είναι εκ νόμου άκυρες.

Οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας τι δικαιούνται και για πόσο διάστημα;
Την αποζημίωση των 800 ευρώ. Από 15/3/2020 και όσο διαρκεί το κλείσιμο και με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στον ονομαστικό μισθό.

Από την αποζημίωση ειδικού σκοπού ποιοι εξαιρούνται;

  1. Οσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
  2. το προσωπικό ασφαλείας,
  3. το διοικητικό προσωπικό και
  4. εκείνοι που βρίσκονται σε νόμιμη άδεια.

Για όσους πριν από το κλείσιμο της επιχείρησης έκαναν χρήση άδειας άνευ αποδοχών τι ισχύει;
Θεωρείται ότι αίρεται αυτοδίκαια, ώστε να τεθούν σε αναστολή και να λάβουν την αποζημίωση των 800 ευρώ.

Και για τους εργαζομένους με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ο χρόνος λήξης της οποίας προσδιορίζεται εντός του χρόνου αναστολής;
Μπαίνουν σε αναστολή, με αποτέλεσμα να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης. Μετά την άρση της αναστολής, η σύμβαση θα συνεχιστεί για τον συμφωνηθέντα υπολειπόμενο χρόνο.

Είμαι επιχειρηματίας με πληττόμενη επιχείρηση. Τι κάνω;
Οι πληττόμενες επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα να θέσουν μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων σε αναστολή της σύμβασης εργασίας. Οι εργοδότες μπορούσαν να κάνουν χρήση του μέτρου από 21/3/2020 έως 20/4/2020.

Ο εργοδότης τι μπορεί να κάνει;
Μπορεί να θέσει τμηματικά τους εργαζομένους του σε αναστολή. Π.χ., μπορούσε να θέσει από τους 10 εργαζομένους που απασχολεί τους 5 στις 26/3/2020 και τους υπόλοιπους στις 18/4/2020.

Με τι διάρκεια αναστολής;
45 ημέρες. Το χρονικό διάστημα είναι συνεχόμενο και ανέκκλητο. Μετά την άρση της αναστολής, για άλλες 45 ημέρες ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διατηρήσει τους ίδιους εργαζομένους με τους ίδιους όρους εργασίας που υπήρχαν πριν από την 21η/3/2020.

Στην υποχρέωση διατήρησης ίδιων εργαζομένων ποιοι δεν συμπεριλαμβάνονται;
∆εν συμπεριλαμβάνονται:

  1. εκείνοι που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης,
  2. εκείνοι που αποχώρησαν οικειοθελώς και γ) εκείνοι που η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τους έληξε μετά την άρση της αναστολής.

Απαγόρευση απόλυσης πότε ενεργοποιείται;
Μόνον εάν ο εργοδότης κάνει χρήση του μέτρου της αναστολής έστω και για έναν εργαζόμενο της επιχείρησής του.

Με την αναστολή της σύμβασης εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει μισθό;
Οχι. Αλλά και ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να παρέχει υπηρεσία.

Αν ο εργοδότης επιθυμεί να δώσει αμοιβή;
Μπορεί έως του ύψους των μεικτών αποδοχών του, αλλά θα τη συμπεριλάβει στην ΑΠ∆ και θα καταβληθούν οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές.

Μπορεί σε συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου ο οποίος βρίσκεται σε αναστολή να προβλεφθεί ότι ο τελευταίος θα παρέχει υπηρεσίες με το καθεστώς της τηλεργασίας, ώστε να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της επιχείρησης;
Ναι. Ομως για αυτή την υπηρεσία του ο εργαζόμενος θα αμειφθεί αναλογικά, έως το ύψος των μεικτών αποδοχών του, αφαιρούμενης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Για την εν λόγω αμοιβή θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές;
Ασφαλώς και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις ΑΠ∆.Υπάρχει άλλη υποχρέωση;Πρέπει, πριν από την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, εκείνη να δηλωθεί στο Π.Σ. «Εργάνη», στο ειδικό έντυπο.

Αν δεν δηλωθεί;
Επισύρει πρόστιμα.

Στην περίπτωση που δύο εργοδότες έχουν κλείσει με απόφαση κρατικής Αρχής ή ο ένας έχει αναστείλει τη λειτουργία της επιχείρησης με κρατική απόφαση και ο άλλος έχει αναστείλει τη σύμβαση εργασίας του εργαζομένου τι γίνεται;
Ο εργαζόμενος θα λάβει άπαξ και μόνο μία φορά την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Αν η μία επιχείρηση έχει αναστείλει τη λειτουργία της με απόφαση κρατικής Αρχής ή τη σύμβαση εργασίας του εργαζομένου, αλλά η άλλη είναι σε λειτουργία και ο εργαζόμενος λαμβάνει μισθό, τι γίνεται;
Ο εργαζόμενος εξαιρείται και δεν δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Πώς προστατεύομαι, αν ο εργοδότης ζητήσει πρόσθετη εργασία, με αβέβαιη πληρωμή;
Ο νόμος ορίζει ότι «σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει, και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη».

Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, τι δικαιούμαι;
∆ικαιούσθε αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας.

Μπορώ να αρνηθώ παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο;
Η πρόσθετη εργασία δύναται να πραγματοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζομένου.

Ποιος με κατοχυρώνει για όλα αυτά;
Τα ελεγκτικά όργανα, κατά τη διενέργεια του ουσιαστικού ελέγχου, ερευνούν την ασφάλιση των εργαζομένων της εν λόγω κατηγορίας ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών επί της αντίστοιχης αμοιβής, προσαυξημένης κατά 12% για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί μειωμένης απασχόλησης.

Και με την αδήλωτη εργασία;
Αν ο προϊστάμενος του ελεγκτικού οργάνου διαπιστώσει παράβαση αδήλωτης εργασίας, υποχρεούται να δώσει εντολή διενέργειας τουλάχιστον ενός επανελέγχου της παραβατικής επιχείρησης / εκμετάλλευσης, ο οποίος πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της διαπίστωσης της παράβασης της αδήλωτης εργασίας, προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν υποτροπή.

Πώς θα πάρετε δάνειο –εξπρές

— Πάνω από 250 εκατ. ευρώ θα δοθούν από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας για την επιδότηση του επιτοκίου δανείων κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό.
— Αφορά όσες επιχειρήσεις είναι σε ΚΑΔ ή έχουν διακόψει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους.
— Βασικό κριτήριο για την επιδότηση επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας τουλάχιστον κατά τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας επιδότησης.
— Αφορά δάνεια κεφαλαίου κίνησης, επίσης με εγγύηση του Δημοσίου.

Τι επιδοτεί;

Στο 100% για χρονικό διάστημα 2 ετών, το επιτόκιο δανείων που θα χορηγούνται από τις εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες.
Εως το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης είναι το ύψος κάθε δανείου, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης, ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις

Εως το 50%
Χρηματοδοτείται με επιδοτούμενο επιτόκιο έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.
Το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνειτο 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Το ύψος κάθε δανείου μπορεί να ανέλθει έως το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης, ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Η διάρκεια κάθε δανείου είναι από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευσή του (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική), ενώ ορίζεται και δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από έξι έως δώδεκα μήνες.

— Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα αποδίδονται μόνον οι τόκοι.
— Το επιτόκιο ορίζεται από την τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους του προγράμματος. Ομως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8% για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη). Για το διάστημα αυτό, το επιτόκιο του δανείου θα παραμένει σταθερό.
— Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη θα επιδοτείται κατά 100%. Δεν επιδοτείται τυχόν εισφορά Ν. 128/75, καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας, ενώ με τη λήξη των δύο ετών οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση

Αλλες πληροφορίες

— Επιλέγετε την τράπεζα που επιθυμείτε. Κατόπιν, η τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της επιλεξιμότητας.
— Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε.

Με βάση ποια ημερομηνία; Εως 19/3/2020, βάσει στοιχείων του «Εργάνη».
Η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα ενημερώνει τις τράπεζες για ενδεχόμενη μείωση της απασχόλησης, η οποία θα οδηγεί αυτομάτως στην οριστική παύση καταβολής της επιδότησης επιτοκίου, και το σύνολο των τόκων εφεξής θα καταβάλλεται από την επιχείρηση.
— Ο έλεγχος της διατήρησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων θα πραγματοποιείται από την ΕΑΤ στις 31 Ιανουαρίου για τα έτη 2021 και 2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «Εργάνη» και θα ενημερώνονται ανάλογα οι τράπεζες.

Nέα άδειαειδικού σκοπού

— Παρατείνεται μέχρι τέλος Μαΐου για όσους γονείς έχουν παιδιά στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Για όσους έχουν παιδιά στο Γυμνάσιο παρατείνεται έως τις 18 Μαΐου.
— Δικαιούνται την άδεια και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.
— Λαμβάνεται ακόμα και αν ο ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
— Αν και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους ενημερώνουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα χρονικά διαστήματα χρήσης.
— Αν ο ένας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο άλλος στο Δημόσιο απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.
— Οταν εργάζεται μόνον ένας δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορονοϊό ή είναι Ατομο με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) με ποσοστό 67% και άνω, ή λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας.
— Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης, την άδεια λαμβάνει ο γονέας ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά με κοινή υπεύθυνη δήλωση

 

πηγη: parapolitika.gr