Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΛΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Αρχές Φεβρουαρίου μετά από συνάντηση αντιπροσωπείας της ΓΕΣΕΒΕ με την υπουργό πολιτισμού για τα πνευματικά δικαιώματα συμφωνήθηκε τα οφειλόμενα ποσά να καταβάλλονται στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων(δελτίο τύπου από ΓΕΣΕΒΕ, Φεβρουάριος 2019). Δυστυχώς το δελτίο τύπου δεν επεξηγεί με σαφήνεια τι είδους ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Εάν τα παλιά οφειλόμενα ποσά έχουν προκύψει από δικαστικές διαδικασίες ή εξακριβωμένα απαιτητέα ποσά και δεν έχουν τελεσιδικήσει, είναι στην ευχέρεια του οφειλέτη συναδέλφου να τα καταβάλει ή να μην τα καταβάλει.
ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Συνάδελφοι οι οποίοι χρησιμοποιούσαν απαλλαγμένο ρεπερτόριο και το αποδεικνύουν με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις και με τιμολόγια πληρωμής νομίμως δεν υποχρεούνται εις ουδεμία υποχρέωση καταβολής.
2. Εάν η πρώην ΑΕΠΙ και με τη σημερινή της μορφή Ε.Υ.Ε.Δ. (Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων) απαιτεί χρήματα παλιών ετών χωρίς να έχει διαπιστωθεί η χρήση της μουσικής τους (εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο) με τη σύμπραξη αστυνομικών οργάνων νομίμως δεν υποχρεούνται εις ουδεμία καταβολή όπως ακριβώς προβλέπεται στο άρθρο 55 παρ.1 του νόμου 2121/1993 και στο πρόσφατο νόμο 4481/7/2017 άρθρο 6 παρ.1,ιγ.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τσαπατσάρης Γρηγόρης