Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Παρατάσεις για καυστήρες πετρελαίου και οχήματα εσωτερικής καύσης

Συνεχίζεται η προετοιμασία του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή υπό την προεδρία της γενικής γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, με στόχο την προσαρμογή της εθνικής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής στους αναθεωρημένους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2030, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο πακέτο «Fit for 55». 

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δύο συναντήσεις με τους γενικούς γραμματείς των υπόλοιπων εμπλεκόμενων υπουργείων, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι τομείς των οικονομικών δραστηριοτήτων που «αγγίζει» το ΕΣΕΚ. Επίσης, μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να «τρέξουν» τα υπολογιστικά μοντέλα, τα οποία θα υπολογίσουν τις παραμέτρους του νέου «οδικού χάρτη», με βάση τον στόχο για μείωση πλέον των εθνικών εκπομπών αέριων ρύπων κατά 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτός από την αναθεώρηση των στόχων για το 2030, το νέο ΕΣΕΚ θα προβλέπει επίσης και ενδιάμεσο στόχο για το 2040, όπως επίσης και τις αλλαγές στο ενεργειακό μίγμα και την ενεργειακή εξοικονόμηση, που θα πρέπει να γίνουν για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. 

Πλήρης αποτύπωση του κόστους 

Ως προς το δεύτερο σκέλος, η κατάρτιση του ΕΣΕΚ θα βασισθεί στη Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050, η οποία υποβλήθηκε στις αρχές του 2020 από την Ελληνική Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είναι γνωστό, η μακροπρόθεσμη στρατηγική έχει ως σημείο αναφοράς το έτος 2030 και προϋποθέτει την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ, παρουσιάζοντας τις διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις για την επίτευξη της κλιματικά ουδέτερης οικονομίας έως τα μέσα του τρέχοντος αιώνα.

Σε κάθε περίπτωση, η δρομολόγηση του Εθνικού Σχεδίου προϋποθέτει την ψήφιση του Κλιματικού Νόμου, με τον οποίο μεταξύ άλλων θα αποκτήσει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα τόσο η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 όσο οι στόχοι για το 2030 και το 2040. Σύμφωνα, με τον Κλιματικό Νόμο, όπως αυτός τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, μία 10ετία πριν από τα μέσα του αιώνα, οι εθνικές εκπομπές θα πρέπει να μειωθούν κατά 80% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.   

Την ίδια στιγμή, στο ΕΣΕΚ θα γίνεται πλήρης αποτύπωση όλων των παραμέτρων που εμπλέκονται στους στόχους των τριών παραπάνω χρονικών ορόσημων. Έτσι, θα υπολογίζεται μεταξύ άλλων το κόστος που αναμένεται να έχουν, προσδιορίζοντας παράλληλα και την πηγή προέλευσης των αντίστοιχων κεφαλαίων. 

Παρατάσεις για καυστήρες πετρελαίου και οχήματα εσωτερικής καύσης 

Όσον αφορά πάντως τον Κλιματικό Νόμο, αξίζει να σημειωθεί πως σχέση με τα χρονικά ορόσημα που προβλέπονταν στο κείμενο της διαβούλευσης, φαίνεται πως θα υπάρξει χρονική μετάθεση των μέτρων περιορισμού χρήσης των οχημάτων εσωτερικής καύσης καθώς και των καυστήρων πετρελαίου. 

Έτσι, στην περίπτωση των καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης, αναμένεται να μην τεθεί σε ισχύ από το 2023 η απαγόρευση εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης όπου υπάρχει επαρκώς διαθέσιμο δίκτυο φυσικού αερίου, αλλά από το 2025. Στο ίδιο μήκος κύματος, εξετάζεται να απαγορευτεί από την 1η.1.2027 η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης, αντί για την 1η.1.2025 που προβλεπόταν στον Κλιματικό Νόμο. 

Μετάθεση κατά δύο χρόνια μελετάται και για την απαγόρευση χρήσης των καυστήρων πετρελαίου. Επομένως, η ημερομηνία αυτή πιθανότατα θα μεταφερθεί στην 1η.1.2032, από την 1η.1.2030 που αναφερόταν στο υπό διαβούλευση κείμενο. 

Όσον αφορά τα οχήματα εσωτερικής καύσης, μία σημαντική αλλαγή αφορά την πρόβλεψη για πώληση αποκλειστικά μοντέλων μηδενικών εκπομπών από την 1η.1.2030, για τα καινούρια επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Η λύση που φαίνεται να προκρίνεται είναι η ημερομηνία αυτή να εναρμονιστεί με το χρονικό ορόσημο που θα αποφασισθεί σε πανευρωπαϊκή κλίμακα από την Κομισιόν. Στο πλαίσιο του πακέτου «Fit for 55», η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οι πωλήσεις αποκλειστικά οχημάτων μηδενικών εκπομπών να ξεκινήσουν από το 2035. 

Διετής μετάθεση θα δοθεί στην πρόβλεψη ότι από την 1η.1.2025, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, θα είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών τα νέα Eπιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) με άδεια κυκλοφορίας, καθώς και το ένα τρίτο (1/3) των νέων οχημάτων που ταξινομούνται για σκοπούς μίσθωσης και εκμίσθωσης σε τρίτους είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Επομένως, η σχετική ημερομηνία είναι πιθανό να «μεταφερθεί» στις 1.1.2027. 

Το ίδιο αναμένεται να γίνει και στην υποχρέωση τα νέα εταιρικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται να είναι κατ’ ελάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης ρύπων έως πενήντα (50) γραμμαρίων διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο (CO2/χλμ). Έτσι, αντί η υποχρέωση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την 1η.1.2023, είναι πιθανόν να ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 1η.1.2025.