Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Πώς θα ολοκληρώσετε τη διαδικασία από τον καναπέ σας

Με τροπολογία που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή, το υπουργείο Οικονομικών δίνει τη δυνατότητα σε δεκάδες χιλιάδες οδηγούς που έθεσαν το όχημά τους σε καθεστώς ακινησίας να πάρουν πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίας πληρώνοντας μάλιστα όχι ολόκληρο το ποσό των τελών κυκλοφορίας αλλά μόνο την αναλογία για τους μήνες που θα κυκλοφορήσει το όχημα.

Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, φέτος, υπάρχει μια σημαντική διαφορά: η άρση της ακινησίας και η ανάκτηση του δικαιώματος τοποθέτησης των πινακίδων κυκλοφορίας, θα γίνει εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη στην εφορία. Για πρώτη φορά φέτος, η διαδικασία θα γίνει μέσω της πλατφόρμας mycar της ΑΑΔΕ. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος θα επιλέγει το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας του οχήματος και αυτομάτως θα προκύπτει το ποσό των τελών κυκλοφορίας.

Ο οδηγός θα έχει έτσι τη δυνατότητα να τοποθετήσει τις πινακίδες του πληρώνοντας σημαντικά λιγότερα τέλη κυκλοφορίας.

Για παράδειγμα:

– Για ένα αυτοκίνητο του 2005 με κινητήρα 1400 κυβικών εκατοστών, τα ετήσια τέλη είναι 240 ευρώ. Αν όμως ο οδηγός επιλέξει να πάρει πίσω τις πινακίδες για πέντε μήνες, τότε θα πληρώσει μόνο 100 ευρώ.

– Όταν σε ένα ΙΧ 2000 κυβικών του 2009 τα τέλη κυκλοφορίας είναι 920 ευρώ, προφανώς το να δοθεί η δυνατότητα άρσης της ακινησίας για πέντε μήνες με 383 ευρώ συνιστά σημαντική διευκόλυνση.

1
Ολόκληρο το κείμενο της νομοθετικής ρύθμισης:
Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2021 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας -Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992

Η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α’ 181), αντικαθίσταται από το πέμπτο εδάφιο και μέχρι το τέλος αυτής και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

“1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2367/1953 (A‘ 82), τα τέλη κυκλοφορίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, στις επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, στα τύπου JEEP αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών και στα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα) είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους.

Στα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα του ανωτέρω εδαφίου περιλαμβάνονται και τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα, βάσει του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), όπως ισχύει.

Τα ανωτέρω οχήματα θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν εντός του έτους και οφείλονται για αυτά τέλη κυκλοφορίας για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 για ολόκληρο το έτος.

Η ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση.

Κατ’ εξαίρεση, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2021, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος.

Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται για τους σκοπούς του παρόντος, ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Τα τέλη κυκλοφορίας στις παραπάνω περιπτώσεις καταβάλλονται πριν την άρση της ακινησίας.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τη φορολογική διοίκηση, ημέρα.

Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, κατ’ εξαίρεση εντός του έτους 2021, καταβάλλονται αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.

Τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός εξαιτίας του οποίου ήρθη η αναγκαστική ακινησία, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό, με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα.”

 

thetoc.gr/