Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014

 ΔΑΒΙΔ

Μ τν χάρη το Θεο Ἐπίσκοπος κα Μητροπολίτης τς ερς Μητροπόλεως Γρεβενν, πρς τος ελογημένους π τν Κύριο χριστιανος ατς τς Θεοσώστου παρχίας.

 

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

                                      «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε»!…

 

Ὁ Θεὸς μὲ ἔφερε ἀνάμεσά σας καί μέ κατέστησε ὑπεύθυνο γιὰ τὴν πνευματική σας προκοπή. Αἰσθάνομαι δέ ὅτι εἶμαι πάντοτε ὀφειλέτης σὲ ὅλους σας. Γι’ αὐτὸ τούτη τὴν ὥρα σᾶς ἀπευθύνω λόγια πίστεως καὶ ἀγάπης γιὰ τὴν ψυχική σας ὠφέλεια καὶ σωτηρία. Δεχθῆτε, λοιπόν, μὲ χαρὰ καὶ ἐμπιστοσύνη, αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ εἶναι καὶ ἡ πρώτη μου χριστουγεννιάτικη ἐγκύκλιος, μέ τήν ὁποία ἐπικοινωνῶ μαζί σας.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὁ Θεὸς στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο. Αὐτὸ εἶναι τὸ σωτηριῶδες μήνυμα τῆς Χριστοῦ- γέννας. Ὁ ἄφθαρτος καὶ αἰώνιος Θεὸς, χωρὶς νὰ χάσει τίποτε ἀπ’ αὐτό ποὺ ἦταν, «ντύθηκε» τὴν ἀνθρώπινη φύση, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἁμαρτία της, καὶ μπῆκε ὁ ἄχρονος μέσα στὸν χρόνο ὡς ὁ παράξενος εἰσβολέας τῆς Ἱστορίας. Ὁ Θεός, στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεὸς κατὰ χάρη!

Τὰ μεγαλύτερα θαύματα, ποὺ ἔκανε ὁ Κύριός μας εἶναι ὅτι γεννήθηκε ὡς ἄνθρωπος στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεὲμ καὶ ἀναστήθηκε ὡς Θεάνθρωπος. Αὐτὰ τὰ δυὸ θαύματα τὰ προσκυνοῦν ὄχι μόνο οἱ ἄνθρωποι ἀλλὰ καὶ οἱ ἄγγελοι! Καὶ ὁ ἱερὸς ὑμνωδὸς μὲ τὴ λύρα τοῦ πνεύματος τραγουδᾶ σήμερα αὐτὴ τὴ χαρὰ τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν ἀνθρώπων: «Αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἀγάλλονται καὶ ἡ γῆ σὺν τοῖς ἀνθρώποις εὐφραίνεται» (Ἰδιόμελον τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων). Ἔντρομοι οἱ ποιμένες προσκυνοῦν τὸ Θεῖο Βρέφος καὶ ταυτόχρονα «τὸ  θαῦμα κηρύττουσιν» (Ἰδιόμελον τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων), «ὅτι ἐτέχθη ἡμῖν Σωτήρ» (πρβλ. Λκ. 2.11). Ὁ Θεὸς πατέρας σπλαχνίσθηκε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων καὶ «λύτρωσιν ἀπέστειλε τῷ λαῷ αὐτοῦ» (Ψαλ. 110,9). Σέ αὐτὴ τὴ χαρὰ συμμετεῖχε καὶ ἡ κτίση ἀγαλλομένη.

Ὁ Θεὸς Λόγος «ντύθηκε» τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ ἔγινε ὁ Σωτήρας τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τὸ ὄνομα ποὺ τοῦ δόθηκε, σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόδειξη τῶν ἀγγέλων, φανερώνει τὸν σκοπὸ τῆς σαρκώσεως Του καὶ τῆς ἀποστολῆς Του στὸν κόσμο. «Αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν» (Μθ. 1, 21). Ἡ φράση αὐτὴ συμπυκνώνει τὶς προσδοκίες τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Μεσσία· ταυτόχρονα ἀποτελεῖ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας!

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Γιορτάζουμε καὶ φέτος Χριστούγεννα κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῆς λεγόμενης οἰκονομικῆς κρίσεως, ποὺ κανένας δὲν γνωρίζει πόσο βάθος καὶ τί διάρκεια θὰ ἔχει. Τὰ ἀποτελέσματά της τὰ βλέπουμε καθημερινά. Ἄνεργοι, ἄστεγοι, πεινασμένοι, χρεωμένοι παντοῦ! Ἀπὸ ποῦ προέρχεται ἡ κρίση αὐτὴ; Ἡ αἰτία της βρίσκεται στὴν ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου καί στήν ἀπομάκρυνσή του ἀπὸ τὸν Θεό. Γιατί ἡ κρίση πρῶτα εἶναι ἠθικὴ καὶ πνευματική καί μετὰ οἰκονομική. Μέχρι πότε θὰ διαρκέσει; Μέχρι νὰ μετανοήσουν οἱ ἄνθρωποι, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι. Σήμερα ποὺ ὅλοι γονατίσαμε καὶ δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα, θὰ ἐπέμβει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔλεγε ὁ προορατικὸς μακαριστὸς γέροντας π. Παῒσιος. Ἂς ἀφήσουμε, χριστιανοί μου, τὸ παρελθὸν στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τὸ παρὸν στὴν ἀγάπη Του καὶ τὸ μέλλον στὴν πρόνοιά Του, «ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν» (Μθ. 12, 20).

Τὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ μᾶς δείχνει τὸν δρόμο καί τόν τρόπο γιά νὰ ξεπεράσουμε τὴν κρίση. Καλούμαστε νὰ ἔχουμε αὐτάρκεια στὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ποὺ σημαίνει ἐπαινετὴ ὀλιγάρκεια. Πλούσιοι νὰ εἴμαστε στὰ πνευματικά. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς γεννήθηκε φτωχὸς στὸ σπήλαιο. Ἂς ξαναβροῦμε τὶς ἀξίες μὲ τὶς ὁποῖες μεγάλωσαν οἱ πρόγονοί μας. Εἶναι μία ἔξοδος ἀπὸ τὸ σημερινὸ ἀδιέξοδο. Ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριος, ἡ ἐλπίδα τοῦ κόσμου, δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει νὰ πειρασθοῦμε περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι μποροῦμε νὰ σηκώσουμε. Ἂς ἐναποθέσουμε τὴν ἐλπίδα μας σὲ Ἐκεῖνον. Ὡς ἄνθρωποι σφάλλαμε·  εἶναι καιρός  νὰ ἀναγνωρίσουμε τὰ σφάλματά μας καὶ νὰ μετανοήσουμε γι’ αὐτά.

Χριστούγεννα 2014! Προσέλθετε, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα μου ἀγαπητὰ, ἐντὸς ὀλίγου στὸ Ποτήριο τῆς Ζωῆς. Κάνετε Χριστούγεννα μὲ Χριστὸ καὶ ὄχι χωρὶς Ἐκεῖνον. Κάνετε τὶς ψυχές σας «θεοτόκες», μέσα στὶς ὁποῖες διαρκῶς θὰ γεννιέται ὁ Σωτήρας, ἡ Ζωή, ἡ Εἰρήνη, τὸ «Φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰω. 8,12). Ἐκεῖνος, εἴθε, νὰ εἶναι «τὸ Α καὶ τὸ Ω» (Ἀπ. 1,8) στὴ ζωή μας. Ἀμήν.

 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ!

 

Εχέτης λων σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

Ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΑΒΙΔ

 

Ἐν Γρεβενοῖς τ 17η Δεκεμβρίου 2014