Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΟΠΟΥ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

Τουρισμός
και προοπτική
στον Νομό Γρεβενών

 

Ο Νομός Γρεβενών είναι προικισμένος με όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά, που είναι κατάλληλα για την ανάπτυξη του ορεινού και άλλων μορφών τουρισμού. Είναι ο μόνος νομός στην Ελλάδα που διαθέτει συγχρόνως ένα από τα πιο οργανωμένα χιονοδρομικά κέντρα, έναν από του πιο παρθένους Εθνικούς Δρυμούς, δύο ποταμούς και πλήθος ιστορικών μνημείων που όλα αυτά μαζί….

είναι οι πιο σημαντικοί πόλοι έλξης τουριστών στην περιοχή και χώρος άσκησης όλων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

 

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΩΣ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ.

Δημιουργία και στήριξη των υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων, που θα δώσουν ξανά δυνατότητα εργασίας σε νέους ανθρώπους, θα γίνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες για το μέλλον με υλοποίηση νέων έξυπνων έργων καινοτόμων όπως πχ το αστεροσκοπείο του Ορλιακα αλλά και προσαρμογή άλλων υφιστάμενων έργων από άλλη περιοχή της Ελλάδος η του εξωτερικού που αποδεδειγμένα έχουν αλλάξει το τουριστικό προϊόν ενώ συγχρόνως να είναι έργο 1ον με χαμηλό κόστος και 2ον με άμεση υλοποίηση που αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα με μόνη προϋπόθεση τον συντονισμό τοπικών φορέων συλλόγων κλπ .

Ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να βάλει ξανά την ορεινή περιοχή των Γρεβενών στο χάρτη της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα .

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΟΠΟΥ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

Ορλιακας Ορος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 24 – 4 – 1973 το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών χαρακτηρίστηκε ως τόπος ιστορικός και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους η περιοχή περικλειόμενη από την κοιλάδα του Βενέτικου ποταμού, και όλος ο ορεινός όγκος του Ορλιακα. Η περιοχή είναι από τι πιο σημαντικές του νομού Γρεβενών για περιβαλλοντική ενημέρωση πάνω σε συγκεκριμένα μονοπάτια ερμηνείας της φύσης όπου σε λιγότερο από 30.000 στρ γης συμβιώνουν περισσότερα από 25 δασικά είδη ενώ συγχρόνως σημαντική περιοχή για τα πουλιά είναι και η περιοχή του Τζούριακα σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική εταιρία .

Από το 2005 όλη η περιοχή ανήκει στον πυρήνα του νέου Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και διέπεται από συγκεκριμένα διατάγματα και απαγορεύσεις .Το όρος Ορλιακας και η ορθοπλαγιά του Τζιούριακα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ορεινούς όγκους των Γρεβενών τόσο ως βιότοπος αλλά και σαν τουριστικούς πόλος έλξης με δυνατότητες υλοποίησης πολλών δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η μορφολογία τους με απόκρημνους ασβεστολιθικούς όγκους είναι ιδανικός χώρος φωλαιοποίησης αρπακτικών καθώς και άλλων ειδών της πανίδας και της πτηνοπανίδας της Ελλάδος

Η ΘΕΣΗ .

Για να μπορέσουν να παραμείνουν τα αρπακτικά στον χώρο παρέμβασης χρειάζεται :

 • Περιφραγμένος και με απουσία ανθρώπινης παρουσίας χώρος για την ταίστρα
 • Κλειστός δασικός η αγροτικός δρόμος για την παροχή της τροφής
 • Χώρος απέναντι της ταίστρας για τα κιόσκια παρατήρησης και το κέντρο πληροφόρησης .
 • Κάθετα βράχια και γέρικα δέντρα για την φωλαιοποίηση
 • Εύρεση και διάθεση τροφής ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Όλα αυτές οι προυποθέσεις υπάρχουν σήμερα μετά από καταγραφή σε επιλεγμένες περιοχές περιφερειακά του ορεινού όγκου του Ορλιακα και του ασβεστολιθικού όγκου του Τζούριακα και μετά από προμελέτη οι πλέον τρεις σημαντικές θέσεις βρίσκονται στις συντεταγμένες :

1η θέση 40-01-33 & 21-12-15

2η θέση 39-59-38 & 21-16-30

3η θέση 40-03-42 & 21-10-19

Σήμερα στην ευρύτερη περιοχή έχουν παρατηρηθεί μερικά από τα πιο σπάνια αρπακτικά και γύπες της Ελλάδος, άλλα με μόνιμη παρουσία και άλλα κατά την μετακίνηση και αποδημία τους .

Μόνιμη παρουσία

Γερακίνα ( Buteo buteo )

Βραχοκιρκίνεζο ( Falco tinnunculus ) κ.α

Εποχική παρουσία

Χρυσαετός ( Aquila chrysaetos )

Φιδαετός ( Circaetus gallicus )

Αετογερακίνα ( Βuteo rufinus )

Μαυροπετρίτης ( Falco eleonorae )

Ασπροπάρης ( Neophron Percnopterus) κ.α

Όπως είναι γνωστό για να υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση ενός είδους της πανίδας σε μία περιοχή είναι απαραίτητο να υπάρχουν τρία στοιχεία ΚΑΛΥΨΗ – ΤΡΟΦΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ . Στην περίπτωση εδώ έχουμε έτοιμο των χώρο κάλυψης (φωλαιοποίηση) και μέσα από την υλοποίηση της δράσης θα επιτύχουμε και τα υπόλοιπα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1ον Θα καλύψει του επόμενους μήνες στην αύξηση των κρατήσεων μετά την περίοδο λειτουργίας του Χιονοδρομικού κέντρου.

2ον θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος με την δημιουργία ενός νέου βιοτόπου με την αύξηση της πτηνοπανίδας .

Στην περιοχή υπάρχουν ακόμη αρκετά κοπάδια με πρόβατα – αγελάδες και θα υπάρχει έτοιμη τροφή από αυτά που πεθαίνουν πάντα σε συνεργασία με του τοπικούς κτηνοτρόφους .

Εκτιμούμε ότι επειδή στην περιοχή παρέμβασης υπάρχει υποδομή όπως δρόμοι καθώς και κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ότι οι επισκέπτες και μαθητές από θα φτάσουν το αριθμό των 30.000 ατόμων ετησίως. ( Στοιχεία από αφίξεις σε περιοχές με αντίστοιχη παρέμβαση )

 

ΑΛΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 • Η ολοκλήρωση των προτάσεων για την υλοποίηση υποδομών που έχουν σχέση με την άσκηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στoν Δήμο Γρεβενών
 • Η συμβολή στην ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Ορεινών περιοχών
 • Η ενθάρρυνση τουριστικών – τοπικών Δραστηριοτήτων
 • Η ενθάρρυνση μικρών παραγωγικών δραστηριοτήτων αγροτικού χώρου με έμφαση στον οικοαγροτουρισμό
 • Η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών
 • Η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων
 • Η τουριστική αξιοποίηση της περιοχής
 • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την προβολή, την προώθηση και την διαφήμιση και τέλος η
 • Η Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος

Το έργο πρέπει να προβλέπει

 • Ενοικίαση η αγορά η παραχώρηση του χώρου της ταίστρας
 • Ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού για την σκοπό και το μέλλον του έργου
 • Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης , κατασκευή η παραχώρηση
 • Εξοπλισμό του κέντρου κιάλια, χάρτες, εποπτικό υλικό, έντυπα κλπ
 • Εκπαίδευση οικοξεναγών
 • Όχημα για την μεταφορά της τροφής κ.α

Η πρόταση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο για την ανάπτυξη του τουρισμού των Γρεβενών

Απόστολος Διανέλλος

Δασοπόνος – Συγγραφέας

69 77 77 2542