Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

“Μακεδονική” εθνότητα;;;

(Δημήτριος Ρωμανός)

Η Μακεδονία σαν αυτόνομη εθνική οντότητα είναι πολιτική κατασκευή, που έχει διάρκεια ζωής περίπου ενός αιώνα. Εάν υπήρχε μακεδονικός λαός με συνείδηση αυθυπαρξίας, είναι σίγουρο ότι ο Ρήγας, ως ένας διεθνιστής της εποχής του, θα έκανε λόγο στον “Θούριο” περί μακεδόνων. Κι όμως, ενώ καλεί τους πάντες, ακόμη και τους Αρμένιους και τους Αιγυπτίους να εξεγερθούν κατά του σουλτάνου, αγνοεί τους Μακεδόνες, εξαιρεί τους Θράκες, τους Ηπειρώτες και τους Θεσσαλούς, όχι γιατί δεν υπήρχαν, αλλά, γιατί απλούστατα, όπως φαίνεται και από την “Χάρτα”, τους θεωρούσε τμήμα του Μείζονος Ελληνισμού.

Και συνεχίζουμε: Στους Βυζαντινούς χρόνους ο όρος “Μακεδονία” είχε απλώς διευρυμένη γεωγραφική έννοια και όχι εθνική. Ενδεικτικό είναι ότι, έχουμε “Μακεδονική Δυναστεία αλλά ο γενάρχης της Βασίλειος ήταν από την Θράκη.

Το 1346 στα σκόπια ο περίφημος Σέρβος βασιλιάς Στέφανος Δουσάν (1308-1355) στέφθηκε αυτοκράτορας Σέρβων, Ρωμαίων (Ελλήνων), Βουλγάρων και Αλβανών. Αν υπήρχε αυθύπαρκτη μακεδονική εθνότητα, ασφαλώς θα προσέθετε και τους Μακεδόνες, δεδομένου ότι είχε κατακτήσει όλη σχεδόν την Μακεδονία.

Επίσης υπάρχει μια ζώσα υπέρ τα χίλια έτη μερτυρία: το Άγιον Όρος. Υπάρχουν εκεί μονές Ελληνικές, Σέρβικες, Βουλγαρικές, Ρουμανικές και Ρωσικές. Γιατί δεν υπάρχει και μια μακεδονική? Γιατί στα έγγραφα του Αγίου Όρους δεν μνημονεύεται ποτέ μακεδονική εθνότητα, αφού το Όρος είναι τμήμα του μακεδονικού χώρου και οι περισσότεροι μοναχοί του προέρχονταν από την Μακεδονία? Γιατί δεν υπάρχει αγιορείτικο έγγραφο συντεταγμένο στην “Μακεδονική γλώσσα?”

Μετά η τουρκική διοίκηση αγνοούσε επί 500 χρόνια ότι διέθετε υπηκόους Μακεδόνες! Στα τουρκικά έγγραφα οι πληθυσμοί της Μακεδονίας αναγράφονται με τα ακόλουθα ονόματα: Ρουμ ή Γιουνάν (Έλληνες), Μπουλγκάρ (Βούλγαροι), Σερμπ ( Σέρβοι), Ερμένι (Αρμένιοι), Γιαχουντί (Εβραίοι). Πουθενά ο όρος “Μακεντών” σαν εθνοτικός προσδιορισμός.

Το 1669 ο Τούρκος περιηγητής Εβλιά Τσελεμπή ταξιδεύει σε όλη την Μακεδονία και μιλάει για τους πληθυσμούς της Τούρκους, Ρουμ (Έλληνες), Βουλγάρους, Αλβανούς. Δεν διακρίνει όμως ιδιαίτερη μακεδονική εθνότητα.

Τέλος, στους αγώνες κατά των Τούρκων, όλοι σχεδόν οι βαλκανικοί λαοί αντέταξαν μικρή ή μεγάλη αντίσταση. Αναφέρονται αγώνες των Ελλήνων, των Σέρβων, των Βουλγάρων, ακόμη και ενός μέρους των Αλβανών. Μόνον αγώνες των Μακεδόνων δεν αναφέρονται. Όχι γιατί οι απόγονοι του Αλεξάνδρου ήσαν δειλοί, αλλά, γιατί απλώς δεν υπήρχε αυτόνομη μακεδονική εθνότητα. Οι κάτοικοι της Μακεδονίας ήσαν Έλληνες στην συνείδηση. Εξάλλου, η Γιουγκοσλαβία ουδέποτε προ του Γιόζεφ Μπρονζ (Τίτο) έθεσε θέμα μακεδονικής εθνότητας. Το σημερινό κράτος των Σκοπίων έως το 1943 ονομαζόνταν Νότια Σερβία. Κι αν κάτι διεκδικούσαν εις βάρος μας οι Σέρβοι, δεν ήταν να αναγνωρίσουμε την ύπαρξη “Μακεδονικής”, αλλά Σερβικής μειονότητας εντός των εδαφών μας. Παράλληλα απαιτούσαν να μην εγείρουμε εμείς μειονοτικό ζήτημα, γιατί ήξεραν πως το Ελληνόφωνο στοιχείο μέχρι το 1912 υπερτερούσε στα αστικά κέντρα, κυρίως στο Μοναστήρι, των περιοχών που κατέκτησε ο Σερβικός στρατός.

Εν κατακλείδι η “Μακεδονική” εθνότητα υπήρξε προϊόν τριβής μεταξύ Ρωσίας και δυτικών δυνάμεων (Αγγλίας και Γαλλίας). Κι αν ακόμη δεν υπήρχε καθόλου η Μακεδονία θα έπρεπε να εφευρεθεί! Σε κάποιους χρειάζεται να υπάρχει Μακεδονία, προκειμένου να εξασφαλισθεί έξοδος προς το Αιγαίο ή για να εμποδιστεί η έξοδος προς αυτό.

Τέλος σχετικά με το γλωσσικό να προσθέσω μόνο πως η Φερενίκη = Βερενίκη, Φίλιππος = Βίλιππος. Είναι αρχαιοελληνική διάλεκτος, όπως τα ιωνικά, τα αιολικά, τα δωρικά: π.χ “ΔΩΣ ΜΟΙ ΠΑ ΣΤΩ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΝ ΚΙΝΑΣΑΝ” του μεγάλου Αρχιμήδους σε Δωρική διάλεκτο όπου το η τρέπεται σε α και άλλα πολλά.

Τέλος ένα απόσπασμα από την Ιστορία του Πολυβίου του Μεγαλοπολίτου:

“Πηλίκης δει τιμής αξιούσθαι Μακεδόνας, οι του πλείω του χρόνου ου παύονται διαγωνιζομένοι προς τους Βαρβάρους υπέρ της των Ελλήνων ασφαλείας”.

Κείμενα: Γλωσσολόγος-Ρωμανός