Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ευ. Σημανδράκος: Η αυτοδιοίκηση αποδυναμώνεται με το Συμπληρωματικό Μνημόνιο

Η αυτοδιοίκηση αποδυναμώνεται με τις ρυθμίσεις που εισάγονται στο Συμπληρωματικό Μνημόνιο (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021)

Μεταξύ των τροποποιήσεων που εισάγονται με το νέο Μνημόνιο και που αφορούν τους ΟΤΑ, η σημαντικότερη είναι η δραματική μείωση κατά 35% του ποσού που μεταβιβάζεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στους Δήμους και τις Περιφέρειες (ΚΑΠ). Δηλαδή από το ήδη μειωμένο ποσό που θεσπίστηκε με το Άρθρο 38, παρ. 4 του Ν. 3986/2011, θα ακολουθήσει και δεύτερη μείωση κατά σειρά:
Συγκεκριμένα, από το προηγούμενο όριο των 5,2 δις € που όριζε ο Ν. 3986/2011, το νέο ανώτατο συνολικό ποσό που θα μεταβιβάζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3,4 δις €, δηλαδή θα επέλθει μια μείωση της τάξεως των 35%.
Τώρα όσο αφορά το προσωπικό των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, κατά την περίοδο 2016-2021 το σύνολο των αποχωρήσεων θα είναι 10.221 άτομα ενώ το σύνολο των προσλήψεων θα είναι 6.087 άτομα,
Δηλαδή σε αυτή τη χρονική περίοδο το προσωπικό των ΟΤΑ θα απομειωθεί κατά 4.134 άτομα.
Το ζήτημα που γεννάται είναι κατά πόσο θα μπορούν οι ΟΤΑ α και β βαθμού τα επόμενα χρόνια να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις και στις ανάγκες τους.