Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Στην περίοδο της έντονης οικονομικής και πολιτική κρίσης που διανύουμε , θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να μην αδρανοποιηθούν , λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης που μαστίζει την χώρα , αλλά να αποφασίσουν τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν και να καταρτίσουν ένα μακροπρόθεσμο πλάνο , το οποίο θα πρέπει ευλαβικά να ακολουθείται , ανεξάρτητα με την διαδοχή που ενδεχομένως να υπάρξει στην διοικούσα αρχή (Δήμος , Αντιπεριφέρεια κ.τ.λ.) το οποίο θα καταλήξει να αποφέρει μια ανεξαρτητοποίηση από το κεντρικό κράτος σε πολλά επίπεδα και κυρίως στο οικονομικό επίπεδο . Γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι η οικονομική ανεξαρτητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στο επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας από το κεντρικό κράτος και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος που θα πρέπει με σταθερά βήματα να ακολουθηθεί έτσι ώστε να αποσυνδεθεί η δυνατότητα που έχει ο Δήμος και η Περιφέρεια να πραγματοποιούν τις δράσεις και τα έργα τους από το κεντρικό κράτος . Η οικονομική ανεξαρτητοποίηση μπορεί να γίνει κατά την γνώμη μου, σε περιοχές όπως η δική μας , με συγκεκριμένες ενέργειες.

● Με την εξασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας με την δημιουργία τηλεθέρμανσης (στην πόλη των Γρεβενών αλλά και με μικρές τηλεθερμάνσεις σε οικισμούς) η οποία θα στηρίζεται κατά βάση σε πρώτη ύλη που παράγεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας και θα εκτείνεται το πολύ σε επίπεδο Περιφέρειας.
● Tην αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής με την δημιουργία και υποστήριξη κατάλληλων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων που θα αποτελούν σημείο αναφοράς σε πανελλαδικό και γιατί όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
● Tην σύμπραξη του δήμου με τους πολίτες σε επιχειρηματικές δράσεις αξιοποιώντας στο έπακρο έτσι την δημοτική περιουσία που δεν είναι εκμεταλλεύσιμη ως τώρα με στόχο και την ενδυνάμωση των συμπολιτών με χαμηλά εισοδήματα και την δημιουργία οικονομικού οφέλους για τον Δήμο ( που θα αποσκοπεί και στην δημιουργία έργου από το Δήμο και θα καταλήξει και στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών τους από τα διάφορα τέλη) .
● Την συμμετοχή του δήμου σε αναπτυξιακά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ ή πρόκειται να προκηρυχτούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να απορροφηθούν κοινοτικά κονδύλια σε περίπτωση που οι προτάσεις αυτές εγκριθούν (σε πολλά από αυτά τα προγράμματα η επιδότηση φτάνει και ως το 100% της δαπάνης) .
● Την δημιουργία πολιτιστικών-πολιτισμικών εκδηλώσεων στην πόλη (τουλάχιστον 2 κάθε χρόνο) ως μέσο προσέλκυσης επισκεπτών με στόχο και την ενδυνάμωση των τοπικών επιχειρήσεων .
● Την ανάδειξη των μνημείων της Π.Ε (πέτρινα γεφύρια , μοναστήρια κ.τ.λ.) και του ορεινού όγκου( με υποδομές και διάφορες δράσεις) σε συνάρτηση και με το χιονοδρομικό κέντρο .
Ο στόχος όλων των παραπάνω είναι να πραγματοποιηθούν δράσεις οι οποίες θα παράξουν έργο το οποίο θα μετατραπεί όμως σε προστιθέμενη αξία για τον τόπο μας με αποτέλεσμα την εισροή εσόδων εντός της Π.Ε. των Γρεβενών , που θα κατανεμηθούν σε ένα ποσοστό στους ιδιώτες και σε ένα ποσοστό στον Δήμο και στην Περιφέρεια , δίνοντάς τους έτσι την δυνατότητα να βελτιώνουν και τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους αλλά και την συνέχιση στην πραγματοποίηση δράσεων και θα έχουν ως αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου την σε μεγάλο βαθμό οικονομική ανεξαρτησία από το κεντρικό κράτος. Απαραίτητη προϋπόθεση όλων των παραπάνω βέβαια αποτελεί η δυνατότητα της συλλογικής προσπάθειας και της συστράτευσης σε κοινούς στόχους και κοινές προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας.

Με τιμή
Ντώνας Δ. Ιωάννης
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός