Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αρχείον του Πόντου (τόμοι 1 & 2) – Παράρτημα 1ο

To e-Pontos.gr στην προσπάθεια του να στηρίξει κάθε έκδοση που αφορά την Ιστορία και τον Πολιτισμό του Ποντιακού Ελληνισμού, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, από τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 προσφέρει όλες τις εκδόσεις, με τους “Τόμους και τα Παραρτήματα του Αρχείου του Πόντου” με έκπτωση 20% επί των τιμών διάθεσης των εκδόσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες….

επικοινωνήστε με το info@e-pontos.gr.

Περιεχόμενα 1ου τόμου.

– Χρύσανθος, μητροπολίτης Τραπεζούντος, Το Αρχείον Πόντου.
– Παπαδόπουλος Άνθιμος Α., Ο Πόντος δια των αιώνων.
– Σουμελίδης Γεώργιος Δ., Ακριτικά άσματα.
– Χατζιδάκης Γεώργιος Ν., Ελευθέριος Τριανταφύλλου Κούσης.
– Κούσης Ελευθέριος Τ., Λεξιλόγιον φυτολογικόν Τραπεζούντος.
– Οικονομίδης, Δ.Η., Γαμήλια έθιμα.
– Κουτσογιαννόπουλος Δημήτριος, Τραγούδια του γάμου.
– Βαλαβάνης Ιωάννης, Παραμύθια Άνω Αμισού.
– Κανδηλάπτης Γεώργιος Θ. (Κάνις), Παραμύθια Χαλδίας.
– Αθανασιάδης Ευστάθιος, Παραμύθια Σάντας.
– Παπαδόπουλος Άνθιμος Α., Γλωσσικαί και ερμηνευτικαί παρατηρήσεις.
– Αλεξιάδης Κωνσταντίνος Ι., Αινίγματα Ινεπόλεως.
– Κανδηλάπτης Γεώργιος Θ. (Κάνις), Αινίγματα Χαλδίας.
– Αθανασιάδης Ευστάθιος, Αινίγματα Σάντας.
– Αθανασιάδης Ευστάθιος, Άσματα δίστιχα Σάντας.
– Κανδηλάπτης Γεώργιος Θ. (Κάνις), Άσματα δίστιχα Αργυροπόλεως.
– Π., Δεισιδαιμονίαι και προλήψεις Κερασούντος.
– Κανδηλάπτης Γεώργιος Θ. (Κάνις), Δεισιδαιμονίαι και προλήψεις Χαλδίας.
– Αλεξιάδης Κωνσταντίνος Ι., Δεισιδαιμονίαι και προλήψεις Ινεπόλεως.
– Αθανασιάδης Ευστάθιος, Δεισιδαιμονίαι και προλήψεις Σάντας. (248 σελ.)

Περιεχόμενα 2ου τόμου.

– Οικονομίδης Δ.Η., Περί αμφιέσεως.
– Παπαδόπουλος Άνθιμος Α., Παροιμίαι.
– Σιδηροπούλου Ευφροσύνη, Λεξιλόγιον Κοτυώρων.
– Κουτσογιαννόπουλος Δημήτριος, Τραγούδια.
– Αθανασιάδης Ευστάθιος, Άσματα ποικίλα Σάντας.
– Κανδηλάπτης Γεώργιος Θ. (Κάνις). Άσματα ποικίλα Χαλδίας. (238 σελ.)

Παράρτημα 1.

– Παπαδόπουλος Άνθιμος Α., Ιστορική γραμματική της ποντικής διαλέκτου. (248 σελ.)