Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πόσο λαχτάρα είχαν οι κάτοικοι των χωριών να μάθουν τα παιδιά τους Ελληνικά γράμματα, το μαρτυράει το παρακάτω έγγραφο που φροντίσαμε να διατηρήσουμε την ανορθογραφία του και να το παρουσιάσουμε όπως έχει.

ΣΗΜΦΟΝΙΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ
Η αποφενόμενοι χορικί Γκομπλιτσώτες* όλι σος…

ένας εσημφονήσαμι να βάλουμι δάσκαλουν στου χωριο τον Βασιλάκη τό γιό της Μήτραινας να διαβάζι τα πιδιά του χοργιού όλα κι εχουμι να του δίδουμι αξάϊ 5900 οκαδις γενημα.
Κάθι μέρα θα τουν φέρ φαϊ κι΄ ένα πιδί. Του ίδιου όλου του χειμόνα κάθι πιδί θά φέρ κι΄από ένα Ξύλου για του τζάκι.

Ου δάσκαλος θα πληροθεί χορίς άλλου.
Του άξάϊ θα του δόσουμι στα τρία. Ένα τούν αϊ- Δημήτρι- ένα τούν Μάρτη και τ΄ άλλου στ΄ Αλώνια.
Όποιος δεν δόσι ού Δάσκαλους θα διώξι του πιδί απ΄ του σχολιό. Ού δάσκαλους θα διαβάζι τα πιδιά του πρωϊ καί το γιόμα. Τη Κυριακή θα τα παένει στιν Εκκλησιά.
Αυτό το γράφουμι στο Μισοχώρι όταν βαράν τα πρόβατα στη στρούγκα.

1890 Παχνιστί (Νοέμβριος) 5

Οι Μουχταροαζάδες

Το παραπάνω κείμενο είναι από τα «ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» του Γιάννη Αδάμου
“Η Κοζάνη μέσα από τα Ανέκδοτα Αρχεία του Ελληνικού Προξενείου Ελασσόνος 1882-1912” 

Πρόκειται για ένα συμφωνητικό χαρακτήρα, όπου οι κάτοικοι του χωριού συμφωνούν στη πρόσληψη Δασκάλου.
Σε κιτρινισμένο από το χρόνο κίτρινο χαρτί, με μελάνη χρυσή και φθαρμένο.