Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

X-ειδικεύοντας Χ-υπνα για την Περιφερειακή Ανάπτυξη προς το 2020

Ρεαλιστικό σενάριο ή ΧΧFiles 
προς το άγνωστο (και τον ενδοπεριφερειακό επιχειρηματικό εγκλωβισμό) ?

Ο ορισμός είναι σαφής :

H στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί μια ολοκληρωμένη και τοπικά προσανατολισμένη, στρατηγική οικονομικού μετασχηματισμού που αφορά σε πέντε σημαντικά ζητήματα:

 

  1. Εστιάζει  στην υποστηρικτική πολιτική και τις επενδύσεις σε κομβικές  περιφερειακές προτεραιότητες, προκλήσεις και ανάγκες για ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που συσχετίζονται με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
  2. Βασίζεται στα δυνατά σημεία κάθε περιφέρειας, στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και στις δυνατότητες για αριστεία.
  3. Υποστηρίζει την τεχνολογική όσο και την πρακτικά εφαρμοσμένη καινοτομία και στοχεύει στην τόνωση των επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα.
  4. Εμπλέκει πλήρως τους ενδιαφερόμενους φορείς και ενθαρρύνει την καινοτομία και τον πειραματισμό.
  5. Εμπεριέχει τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και των δράσεων.

 

Το μείγμα πολιτικής που θα εφαρμοστεί σε κάθε Περιφέρεια θα είναι προφανώς διαφορετικό, πρακτικά εστιασμένο στα χαρακτηριστικά και τη δυναμική της, με στόχο το σταδιακό μετασχηματισμό των τοπικών  οικονομιών.

 

Οι κρίσιμοι προβληματισμοί προς τον σχεδιασμό μάλλον αρκετοί, ενώ τίθενται καταρχήν στο τεχνοκρατικό επίπεδο, οι εξής :

 

      Ποιοι επί μέρους κλάδοι της οικονομίας και πόση βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην ενεργειακή κατεύθυνση ?

      Πρέπει να δοθούν χρηματοδοτήσεις σε υποδομές – υπερδομές ή να ενισχυθούν αποκλειστικά και στοχευμένα με απευθείας χρηματοδοτήσεις οι επιχειρήσεις ?

      Ποιες οι αντοχές και οι στόχοι των επιχειρήσεων για να τολμήσουν ανοίγματα ?

      Υπάρχει το ανθρώπινο και φυσικά το ιδιωτικό κεφάλαιο που θα προστεθεί στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ?

      Ποιοι τοπικοί ή άλλοι φορείς σε εθνικό επίπεδο (κύρια του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου) μπορούν να ενισχύσουν συμμετέχοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση δράσεων ?

      Πόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η χωρική διάσταση στην περιφέρεια ?

      Πόσα & ποια εξειδικευμένα Σχέδια Δράσης  ?

 

 

Τρία είναι τα κρίσιμα σημεία στα οποία θα στηριχθεί η προσπάθεια και οι πιθανότητες ανακατεύθυνσης του επιχειρηματικού προσανατολισμού :

 

      Ποιοτική συμμετοχή στο στάδιο του σχεδιασμού από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και φορείς

      Διαχείριση και επιλογή κατευθύνσεων σε τοπικό επίπεδο αξιοποιώντας τις εθνικές και ενωσιακές οδηγίες

      Τολμηρές πολιτικές αποφάσεις βασισμένες σε εφαρμόσιμα σχέδια δράσης από μια κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων

 

 

Καραμάρκος Κώστας _

Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οκτώβριος 2013 

 

Δείτε ακόμα