Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ν.Λυσσαρίδης – Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης: Το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας ήταν και παραμένει το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο της Περιφέρειας

Το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας ήταν και παραμένει το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο της Περιφέρειας

 

Κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο όπως το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας, κρίνεται και αξιολογείται όχι μόνο βάσει του μεγέθους των πόρων που φιλοξενεί αλλά βάσει της αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητάς του να απαντήσει στις τρέχουσες αναπτυξιακές ανάγκες και προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία.

Η πανδημία COVID–19, η απολιγνιτοποίηση, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η προστασία του ήδη επιβαρυμμένου περιβάλλοντος είναι ορισμένες μόνο από τις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ΠΕΠ 2014 – 2020.

Και όπως φαίνεται από τα νούμερα, το ΠΕΠ προσαρμόστηκε άμεσα, λειτούργησε αποτελεσματικά, στήριξε -και θα συνεχίσει έως το τέλος του 2023- να στηρίζει έμπρακτα τις ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας.

Συγκρίνοντας τα στοιχεία από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντωνσε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση, συμπεραίνουμε τα εξής:

 

  ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΠΕΠ2014 – 2020 31/8/2019 30/6/2021 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 510,0 εκ € 868,4 εκ € +70,27%
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 412,0 εκ € 946,0 εκ € +129,61%
ΕΝΤΑΞΕΙΣ 238,7 εκ € 388,4εκ € +62,71%
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 102,0 εκ € 223,0 εκ € +118,62%
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 56,5 εκ € 110,0 εκ € +94,69%

Πηγή: ΕΥΔ ΠΕΠ ΔΜ (31/6/2020)

  1. 1.Οι προσκλήσεις αυξήθηκαν κατά 70%
  2. 2.Οι προτάσεις αυξήθηκαν κατά 129%
  3. 3.Οι εντάξεις αυξήθηκαν κατά 6%
  4. 4.Οι συμβάσεις αυξήθηκαν κατά 118%
  5. 5.Οι πληρωμές αυξήθηκαν κατά %

 

Η εικόνα του προγράμματος αναμένεται να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο στο κομμάτι των συμβάσεων και των πληρωμών εντός του καλοκαιριού καθώς στα παραπάνω στοιχεία δεν αποτυπώνονται οι εκταμιεύσεις που επίκεινται να ξεκινήσουν άμεσα τόσο για τα έργα υποδομής, όσο και για τις πέντε δράσεις της επιχειρηματικότητας οι οποίες είναι ένα βήμα πριν την υλοποίηση.

Παράλληλά με την υλοποίηση του ΠΕΠ 2014 – 2020, βρισκόμαστε στη φάση του σχεδιασμού και των ενδιάμεσων εγκρίσεων για το νέο ΠΕΠ 2021 – 2027 το οποίο, περισσότερο ώριμο πλέον και με περισσότερους διαθέσιμους πόρους, ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα σύγχρονο και ισχυρό εργαλείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

( Εικόνες έργων του ΠΕΠ 2014 – 2020 σε διεκπεραίωση )

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης

Νικόλαος Λυσσαρίδης