Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Δημοσίευση πρόσκλησης ΕΣΠΑ Εστίασης – κεφάλαιο κίνησης 7%»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

           Δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου 2021 από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων η αναμενόμενη προκήρυξη της Νέας Δράσης “Επανεκκίνηση της Εστίασης – Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών” συνολικού προϋπολογισμού € 330.000.000. Στόχος είναι η παροχή κεφαλαίου κίνησης [μη επιστρεπτέα επιχορήγηση] στις επιχειρήσεις μας με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους.

         Η Δράση Επανεκκίνηση Εστίασης αποδίδει σε κάθε επιχείρηση συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης, που μπορεί να ανέλθει έως 7% επί του τζίρου του έτους 2019 το οποίο θα πρέπει να έχει αναλωθεί από 01-04-2021 έως 31-12-2021. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει σε € 100.000 ανά ΑΦΜ και αφορά σε προμήθεια πρώτων υλών.

         Οι αιτήσεις ξεκινούν την σήμερα 14 Μαΐου 2021 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Επιλέξιμες είναι οι Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

       56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,

       56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,

       56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης,

       56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών. 

           Στην εν λόγω δράση περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις Εστίασης που ιδρύθηκαν εντός του έτους 2019/ 2020. Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται αναλογικά για τις ημέρες που έχουν λειτουργήσει: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*7%. 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

       Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.

       Να υπάρχει μείωση μεγαλύτερη ή ίση του 30% του ετήσιου τζίρου (συνολικά έσοδα) του έτους 2020 σε σχέση με το 2019.

       Για όσες έχουν συσταθεί έως την 31/12/2019: Να έχουν ως κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Προκήρυξης

       Υποβάλλεται μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που υπάρχουν.

Όσες επιχειρήσεις έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2020 και έχουν επιλέξιμο Κύριο ΚΑΔ (κύριο κωδικό δραστηριότητας), εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση.

Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, στέκεται αρωγός των μελών – επιχειρηματιών, παρέχοντας πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη από τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας – βαθμολόγησης – υποβολή της αίτησης και υποβολής του αιτήματος επαλήθευσης (28-02-2022) για την επίτευξη μέγιστου δυνατού αποτελέσματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το 6986211437 για περισσότερες πληροφορίες ή μπορούν να υποβάλλουν αίτημα ενδιαφέροντος στον ιστότοπο μας και στον σύνδεσμο:

https://pansekte.com/2021/04/12/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5/

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Τσαπατσάρης Γρηγόριος