Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Εισαγωγή στο νέο Erasmus+ 2021-2027»

Την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Εισαγωγή στο νέο Erasmus+ 2021-2027». Στην τηλεσυνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και από συνεργαζόμενους φορείς εκπαίδευσης. Η ενημέρωση έγινε από την υπεύθυνη προώθησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, κα Ευαγγελία Τριανταφύλλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αρχικά παρουσιάστηκαν οι στόχοι, οι προτεραιότητες και τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος. Στη συνέχεια, έγινε ειδική αναφορά σε κάθε μια από τις τρεις δράσεις με ιδιαίτερη έμφαση στη Βασική Δράση 1 (Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων) και στη Βασική Δράση 2 (Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων), καθώς και σε ό,τι αφορά στη σχολική και επαγγελματική εκπαίδευση. Ακολούθως, δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση φορέων για δημιουργία συμπράξεων και πραγματοποίηση σχεδίων κινητικότητας, και παρουσιάστηκαν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί εκπαίδευσης από την εγγραφή τους μέχρι την κατάθεση των αιτήσεων. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες.

Τα προγράμματα στοχεύουν να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την προώθηση της καινοτομίας, την κοινωνική συνοχή, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Οι τέσσερις άξονες πάνω στους οποίους δομείται το νέο πρόγραμμα είναι η ένταξη και πολυμορφία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη και τέλος, η συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο.

Με βάση την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2021 για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση 1 (προθεσμία υποβολής 11 Μαΐου 2021) και Βασική Δράση 2 (προθεσμία υποβολής 20 Μαΐου 2021), στόχος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας είναι η στήριξη των σχολικών μονάδων και φορέων εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω ευρωπαϊκή δράση.

                                                         Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Δ/θμιας

                                                                                   Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας