Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Κοινοβουλευτική ερώτηση των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας για την στήριξη των επιχειρήσεων της Περιφέρειας»

Οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ Δυτικής Μακεδονίας κκ. Καλλιόπη Βέττα, Πέτη Πέρκα και Ολυμπία Τελιγιορίδου κατέθεσαν κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Υποδομών με θέμα : «Αύξηση του προϋπολογισμού δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας».

Στην ερώτηση, αναδεικνύεται το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την υλοποίηση της δράσης : «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία».

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το ύψος της χρηματοδότησης, που ανέρχεται στα 5,96 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτει ένα ελάχιστο μέρος της ζήτησης από τις επιχειρήσεις, οι οποίες κατέθεσαν υποβολές για έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 65 εκατομμυρίων.

Επίσης, καταγράφεται το ζήτημα με τις αυστηρές προϋποθέσεις συμμετοχής στην δράση, που ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό αποτρεπτικές για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας

Παράλληλα, γίνεται μνεία του γεγονότος ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για στήριξη της οικονομίας της περιοχής, καθώς η υγειονομική και οικονομική κρίση, αλλά και οι συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης, έχουν πλήξει δυσανάλογα την Περιφέρεια, σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας.

Τέλος, τίθενται τα εξής ερωτήματα προς τον αρμόδιο Υπουργό:

Βουλευτής Κοζάνης, Κ. Βέττα

Βουλευτής Φλώρινας, Π. Πέρκα

Βουλευτής Καστοριάς, Ο. Τελιγιορίδου

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ Α.Κ.Ε.

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Θέμα: «Αύξηση του προϋπολογισμού δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας»

Η δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 είχε σαν σκοπό την χρηματοδοτική στήριξη επιχειρήσεων για σκοπούς, εκτός των άλλων, όπως: η ίδρυση νέων επιχειρήσεων, η συντήρηση και αναβάθμιση εγκαταστάσεων, ο τεχνολογικός και πληροφοριακός εξοπλισμός, η αγορά μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων.

Όπως αναγραφόταν στην πρόσκληση, ο στόχος ήταν η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με εισαγωγή σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική τους διαδικασία, ενώ το συνολικό ύψος της δράσης ανερχόταν στα 5,96 εκατομμύρια ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης σε 70% του προϋπολογισμού (πέρας προθεσμίας των αιτήσεων ήταν η 9η Απριλίου 2021).

Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιεύτηκε σε Υπόμνημα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κοζάνης οι συνολικές υποβολές στην δράση, ήταν οι κάτωθι:

Επιχειρηματική Ευκαιρία (ΠΕΠΔΜ) (Υποβολές)
Περιφέρεια Περ. Ενότητα ΑΡ Έργων ΣYN Π/Υ Π/Υ Δ.Δ.
Δυτική Μακεδονία Γρεβενών 80 7.399.455,92 € 7.277.666,58 € 5.095.366,52 €
Δυτική Μακεδονία Καστοριάς 91 10.093.556,43 € 9.933.395,32 € 7.023.867,56 €
Δυτική Μακεδονία Κοζάνης 389 38.092.376,42 € 37.409.396,45 € 26.522.183,68 €
Δυτική Μακεδονία Φλώρινας 80 8.981.188,95 € 8.957.644,23 € 6.323.684,54 €

ΣΥΝΟΛΟ

Δυτική Μακεδονία 

  640 64.566.577,72 € 63.578.102,58 € 44.965.102,30 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   640 64.566.577,72 € 63.578.102,58 € 44.965.102,30 €

Όπως είναι πρόδηλο, η αναντιστοιχία του συνολικού ύψους της δράσης με τις συνολικές υποβολές (περίπου 65 εκ. ευρώ) είναι πολύ μεγάλη, καθώς θα ενταχτεί –έπειτα από την εξέταση των δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση της σειράς κατάταξης- λιγότερο από το 10% των αιτήσεων.

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι η δομή και οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν, σε μεγάλο βαθμό, καινοφανείς και δρακόντειες με συνέπεια να αποκλειστεί η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων καθώς, για παράδειγμα, απαιτούνταν η ύπαρξη ταμειακών διαθεσίμων -σε τριμηνιαία βάση- σε ποσοστό 125% του αιτούμενου έργου για κάθε επιχείρηση, γεγονός που απέκλεισε στην πράξη πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους.

Το γεγονός αυτό εγείρει πλείστα ζητήματα που αφορούν την τελέσφορη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων την Δυτικής Μακεδονίας, σε μια περίοδο μάλιστα που λόγω των αλλεπαλλήλων lockdown, της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης και της βίαιης απολιγνιτοποίησης η παραγωγική βάση της περιοχής αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα βιωσιμότητας.

Επειδή το πρόγραμμα, λόγω συνολικού προϋπολογισμού και προϋποθέσεων συμμετοχής, αποδείχθηκε απροσπέλαστο για τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας,

Επειδή η Δυτική Μακεδονία αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα, υγειονομικής και οικονομικής φύσης, που γιγαντώνει την ανασφάλεια, την ανεργία και τη μετανάστευση πληθυσμού,

 Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Οι ερωτώσες Βουλευτές

Βέττα Καλλιόπη

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Τελιγιορίδου Ολυμπία