Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Απολογισμός δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για το Μάρτιο 2021

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                      
                             
                             
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤ/ΤΩΝ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ  ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ  ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΑΠΕΛΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Μ. (ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ)
ΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ 248 518 5 666 4464 20 1 0 0 0 0 0 49 260
ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ 5238 11065 5153 62841 84066 2121 357 108 47 61 66 0 1649 897
ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΑ 934 1666 965 5916 8096 40 43 0 0 0 0 0 7 43
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 6420 13249 6123 69423 96626 2181 401 108 47 61 66 0 1705 1200
        98807 509 174    
                             
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ 6   ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.
(ΓΕΝΙΚΑ)
862   EΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ COVID19   
Κλοπές – Διαρρήξεις 6   ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ 6   ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.   (ΡΑΜΠΕΣ Α.Μ.Ε.Α) 7   ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  
Ληστεία 0   ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ  (ΣΤΙΣ  ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗ) 0         ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1196 1  
 Περί Αλλοδαπών 102   ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 0         ΜΜΜ 415 0  
Περί Όπλων 2                 ΛΟΙΠΑ ΣΗΜΕΙΑ 150232 874  
Περί Ναρκωτικών 34                   ΣΥΝΟΛΟ 151843 875  
Περί Εθνικού Τελ. Κώδικα 2                   ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ 0 0  
Διωκόμενοι – Καταδ. Αποφ. 7                          
Λοιπές παραβάσεις  21                          
ΣΥΝΟΛΟ 174                          
                             
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ OΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ EΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ  ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ        

Δείτε εδώ αναλυτικό πίνακα.