Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ξεκινά η κατασκευή του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στους δήμος Καστοριάς, Ορεστίδος και Γρεβενών

Εντάχθηκε η «Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) , έχει προϋπολογισμό 22.865.000 ευρώ και δικαιούχος είναι η ΔΕΔΑ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στις περιφερειακές ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών. Το δίκτυο διανομής που θα αναπτυχθεί θα καλύψει τρεις (3) κεντρικούς Δήμους των παραπάνω αναφερόμενων νομών: Καστοριάς (συμπεριλαμβανομένων των Μανιακών) και Ορεστίδος του Νομού Καστοριάς, Γρεβενών του Νομού Γρεβενών. Το έργο αποσκοπεί στην διείσδυση του φυσικού αερίου σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, καθώς και στην απόκτηση σημαντικού μεριδίου της αγοράς των οικιακών καταναλωτών.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου προβλέπεται η κατασκευή δικτύου χαμηλής πίεσης μήκους περίπου 138χλμ., δικτύου μέσης πίεσης μήκους περίπου 15 χλμ. και 4 σταθμών Μέτρησης και Ρύθμισης πίεσης (Μ/Ρ). Η τροφοδότηση των δικτύων διανομής θα πραγματοποιηθεί από τον αγωγό ΤΑΡ μέσω εξόδου που θα κατασκευάσει ο ΔΕΣΦΑ στη θέση Πορειά. Στην συνέχεια θα κατασκευαστεί από την ΔΕΔΑ το δίκτυο Μέσης Πίεσης που θα τροφοδοτήσει τις πόλεις της Καστοριάς και των Μανιακών και του Άργους Ορεστικού. Η πόλη των Γρεβενών θα τροφοδοτηθεί με συμπιεσμένο φυσικό αέριο που θα παραλαμβάνεται από τον σταθμό συμπίεσης που θα κατασκευάσει επίσης ο ΕΣΦΑ στην θέση Πορειά.

Στις πόλεις αυτές θα αναπτυχθούν δένδρα δικτύων Φυσικού Αερίου με σκοπό να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος του αστικού ιστού της κάθε πόλης. Για την προτεραιοποίηση στην κατασκευή των δένδρων θα ληφθούν υπόψη οι δυνητικές καταναλώσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε δένδρο και οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος των καταναλωτών όλων των κατηγοριών για την σύνδεση των εγκαταστάσεων τους στο δίκτυο διανομής Φυσικού Αερίου. Στόχος είναι με την εξέλιξη κατασκευής των δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου να συνδέονται ταυτόχρονα καταναλωτές, δίνοντας έμφαση στην σύνδεση των Δημόσιων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως Νοσοκομείων και μονάδων υγείας, σχολείων και λοιπών εγκαταστάσεων.

Θα κατασκευαστεί δίκτυο χαμηλής πίεσης μήκους περίπου 138 χλμ., δικτύου μέσης πίεσης μήκους περίπου 15 χλμ. και 4 σταθμοί Μέτρησης και Ρύθμισης πίεσης (Μ/Ρ) για 2.808 συνδέσεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών. Ο αριθμός των συνδέσεων δύναται να είναι μεγαλύτερος και σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από τον αριθμό αιτήσεων των καταναλωτών. Οι εργασίες κατασκευής θα ξεκινήσουν το 2021 και θα ολοκληρωθούν σταδιακά έως το 2023.Ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 30/07/2021 και ημερομηνία λήξης η 31/12/2023

 

πηγη: prlogos.gr/