Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Θέσεις της ΠΕΔ ΔΜ για σχέδιο νόμου που αφορά στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος» (ΙΠΕ).

Θέσεις της ΠΕΔ ΔΜ για σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που αφορά στη σύσταση ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος» (ΙΠΕ).

Αγαπητέ Πρόεδρε,
Με την επιστολή μου αυτή θέλω να σου μεταφέρω την ομόφωνη άποψη των μελών του ΔΣ της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με το οποίο συστήνεται ανώνυμη Εταιρεία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος» (ΙΠΕ)Α.Ε.
Η σύσταση της ΙΠΕ Α.Ε. πλήττει άμεσα και σε μεγάλο βαθμό την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα πάσης φύσεως δικαιώματα και τα οικονομικά της κεκτημένα. Ακυρώνει τον αναπτυξιακό της ρόλο, μιας και η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διοίκηση την διαχείριση και την εκμετάλλευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των Δήμων που έχουν στα διοικητικά τους όρια ιαματικές πηγές.
Η υποχρεωτική παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων από τους Δήμους και η εκμετάλλευση αυτών από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου είναι αντιδημοκρατική και αντιαυτοδιοικητική, απαξιώνει και υποβαθμίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε μια κρίσιμη καμπή της, δεδομένου ότι οι ΟΤΑ σήμερα βρίσκονται σε διαδικασία λήψης των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας των εγκαταστάσεων τους, συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την αναβάθμιση των υποδομών τους καθώς και σε εταιρικά σχήματα εκμετάλλευσης των ιαματικών φυσικών πόρων.
Ως εκ τούτου τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισαν ομόφωνα να απορρίψουν απερίφραστα τη δημιουργία της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος» (ΙΠΕ)Α.Ε. και τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Τουρισμού περί συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της τάξης του 80% ,διαφωνούν δε κάθετα με την υφαρπαγή των περιουσιακών στοιχείων της ΤΑ.
Καλούμε την ΚΕΔΕ να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και να πρωτοστατήσει ενάντια στο εγχείρημα της υποχρεωτικής παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης των Ιαματικών Πηγών από το Ελληνικό Δημόσιο καθώς και στη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος» (ΙΠΕ)Α.Ε. και να απορρίψει τα άρθρα 7 έως 14 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας

Γεώργιος Δασταμάνης
Δήμαρχος Γρεβενών