Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

H πρόταση-απάντηση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο σχέδιο “Αθηνά”

Πιθανή ονομασία νέου Τμήματος: Διοικητικής Τεχνολογίας με έδρα τα Γρεβενά.

 

Το Συμβούλιο Διοίκησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  αποφάσισε να διεκδικήσει την παρουσία 14 Τμημάτων στο Ίδρυμα ως εξής:

1. ΣΤΕΦ: 5 Τμήματα με απορρόφηση του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών
· Βιομηχανικού Σχεδιασμού
· Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος
· Ηλεκτρολογίας
· Μηχανολογίας
· Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης).
Έδρα της Σχολής και των Τμημάτων η Κοζάνη. Η πρόταση αυτή είναι σε συμφωνία με
την πρόταση του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ
2. ΣΔΟ: 2 Τμήματα : 
· Διατήρηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ως έχει στην Κοζάνη
· Συγχώνευση των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών σε ένα Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, όπως προτείνει και το σχέδιο ΑΘΗΝΑ
Έδρα της Σχολής και των Τμημάτων η Κοζάνη
3. ΣΕΥΠ: 1 Τμήμα Μαιευτικής με έδρα την Κοζάνη (Πτολεμαϊδα) 
Το Συμβούλιο Διοίκησης του ΤΕΙ ΔΜ απαιτεί την λειτουργία και στελέχωση του Τμήματος Εργοθεραπείας, το οποίο έχει ήδη ιδρυθεί (ΦΕΚ 44/12.03.2009) αλλά ανεστάλη επ’ αόριστον η έναρξη λειτουργίας.
4. ΣΤΕΓ: 3 Τμήματα: 
· Aυτόνομη παραμονή του Τμήματος Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων
· Ζωικής Παραγωγής
· Φυτικής Παραγωγής
Η έδρα των Τμημάτων και της Σχολής είναι στη Φλώρινα
5. Παράρτημα Καστοριάς: 2 Τμήματα: 
· Διατήρηση του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών και ενσωμάτωσής του διοικητικά στην Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ)
· Συγχώνευση των Τμημάτων Διεθνούς Εμπορίου και Δημοσίων Σχέσεων και
Επικοινωνίας και ενσωμάτωσής του διοικητικά στην Σχολή Διοίκησης και
Οικονομίας (Σ. Δ. Ο.) Πιθανή ονομασία νέου Τμήματος : Διεθνείς Επιχειρησιακές Σχέσεις και Επικοινωνία
Η έδρα των Τμημάτων είναι στην Καστοριά
6. Παράρτημα Γρεβενών: 1 Τμήμα
· Συγχώνευση των δύο Τμημάτων Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία και Επιχειρησιακής Πληροφορικής σε ένα Τμήμα με Σχολή διοικητικής ένταξης την Σ. Δ. Ο.
· Απορρόφηση του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού από το αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στην Κατερίνη, όπως ορίζει και το σχέδιο ΑΘΗΝΑ.Πιθανή ονομασία νέου Τμήματος :Διοικητικής Τεχνολογίας
Η έδρα του Τμήματος είναι στα Γρεβενά

 

kozan.gr