Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εκδηλώσεις για τον σχεδιασμό του Τοπικού Προγράμματος «CLLD/ LEADER 2014-2020».

Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α΄ Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης – Γρεβενών CLLD/LEADER του  ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ καταρτίζει τη δεύτερη και τελική φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, δίνοντας αυτή τη φορά έμφαση στη διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.

Σε αυτά τα πλαίσια, διαμέσου της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης, διοργανώνει συναντήσεις εργασίας και ανοικτές εκδηλώσεις σε κάθε Δήμο στις οποίες   είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή όλων των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και φορέων της περιοχής, ώστε από τη διαδικασία διαβούλευσης να αναδειχτεί η αναπτυξιακή στρατηγική που θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του Προγράμματος CLLD/LEADER/Μέτρο 19, καθώς και της Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Δευτέρα 29/8/2016 και ώρα 19:00 εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης στα Γρεβενά στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα 29/8/2016 και ώρα 19:00 εκδήλωση ενημέρωσης – διαβούλευσης στη Δεσκάτη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

Οι εκδηλώσεις στοχεύουν στην ευρεία δημοσιοποίηση και στην καταγραφή απόψεων, προτάσεων, ιδεών καθώς και του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τους Φορείς και τον τοπικό πληθυσμό, ώστε το νέο πρόγραμμα να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/ LEADER 
«ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑλΘ  

ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ
ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΚΟΜΝΗΝΑ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ

Πέμπτη  25/8/2016 19:00
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΒΕΛΒΕΝΤΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Πέμπτη  25/8/2016 20:00
ΒΟΙΟΥ

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Παρασκευή  26/8/2016 19:00
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ
ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΔΕΣΚΑΤΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δευτέρα 29/8/2016 19:00
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δευτέρα 29/8/2016 19:00
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΙΛΑΔΑ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

Τρίτη 30/8/2016 19:00

Επιπρόσθετα η ΑΝΚΟ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της :www.ankoleader.gr, φόρμα καταγραφής προτάσεων – ιδεών, στο πλαίσιο των ενεργειών ενημέρωσης και διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος «CLLD/LEADER 2014-2020», το οποίο βασίζεται σε δύο πηγές χρηματοδότησης (πολυταμειακό), το ΕΓΤΑΑ “Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης” και το ΕΤΘΑ “Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας”.

Ο τοπικός πληθυσμός και οι φορείς των Νομών Κοζάνης και Γρεβενών έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, για το επενδυτικό τους ενδιαφέρον συμπληρώνοντας τη φόρμα καταγραφής προτάσεων – ιδεών.  Για κάθε μια πρόταση θα πρέπει να συμπληρώνεται διαφορετική φόρμα.

Οι προτάσεις – ιδέες που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και τον σχεδιασμό του Τοπικού Προγράμματος «CLLD/ LEADER 2014-2020».

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συμπλήρωση της φόρμας δεν αποτελεί υποβολή πρότασης, αίτηση συμμετοχής ή φάκελο υποψηφιότητας.

Περισσότερα στοιχεία στην ιστοσελίδας της ΑΝΚΟ : www.ankoleader.gr, και στο τηλ. 24610 24022.