Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Σήμερον Γεννάται Εκ Παρθένου

Δοξαστικό των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων, Κωνσταντίνου Πρίγγου

Ψάλει η Δέσποινα Κλεισιάρη

Ηχητική επεξεργασία: Γιώργος Φανάρας StudioFAn

Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου ὁ δρακί τήν πᾶσαν ἔχων κτίσιν. Ράκει καθάπερ βροτός σπαργανοῦται ὁ τῆ οὐσίᾳ ἀναφής. Θεός ἐν φάτνη ἀνακλίνεται, ὁ στερεώσας τούς οὐρανούς πάλαι κατ’ ἀρχάς. Ἐκ μαζῶν γάλα τρέφεται ὁ ἐν τῆ ἐρήμῳ μάννα ὀμβρίσας τῶ λαῶ. Μάγους προσκαλεῖται ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Δῶρα τούτων αἴρει ὁ Υἱός τῆς Παρθένου. Προσκυνοῦμεν Σου τήν Γένναν Χριστέ, Δεῖξον ἡμῖν καί τά θεῖα Σου Θεοφάνεια.

Απόδοση στη δημοτική: Σήμερα γεννιέται από την Παρθένο Εκείνος, που στη χούφτα Του κρατάει ολόκληρη την κτίση. Με πανί, σαν άνθρωπος θνητός περιτυλίγεται Εκείνος που, κατά την ουσία Του, είναι αψηλάφητος. Ο Θεός στην φάτνη αναπαύεται, Αυτός που παλιά, από την αρχή της Δημιουργίας, στερέωσε τους Ουρανούς. Από μαστούς τρέφεται με γάλα Εκείνος που στην έρημο έβρεξε μάννα (για να θρέψει) το λαό Του. Μάγους (σοφούς της Ανατολής) καλεί κοντά Του ο Νυμφίος τής Εκκλησίας. Δώρα από αυτούς δέχεται ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμε τη Γέννα Σου Χριστέ, αξίωσέ μας να δούμε και τα άγιά Σου Θεοφάνεια.